Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Notowania

PKO
23,4200
0,38 (1,6493%)
Ostatnia aktualizacja 21 min temu
addDodaj do obserwowanych
PKO
WIG20
WIG
WIG-BANKI
WIG.MS-FIN
WIG30
zoom_out_map
1D
5D
1M
6M
YTD
1R
5L
MAX
%
log

Wiadomości i komunikaty

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Prezes: Jagiełło Zbigniew Sektor: banki PKD: działalność bankowa Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.

Kody

NIP: 5250007738 KRS: 0000026438 PKD: 65.12 Ticker GPW: PKO ISIN: PLPKO0000016

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Puławska 15 Kod: 02-515 Miejscowość: Warszawa Kraj: Polska Telefon: +48 22 5217192 Fax: +48 22 5217144 Internet: www.pkobp.pl Email: lidia.wilk@pkobp.pl

Podobne spółki

Symbol
Kurs
Zmiana
0,0690
-37,2727%
0,1060
30,8642%
4,6880
1,2965%
2,4500
4,2553%
0,2060
11,6531%
0,2610
-18,1818%

Spółka należy do indeksów

PKO BP wczoraj i dziś

Dekretem podpisanym przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera RP Ignacego Paderewskiego, oraz założyciela i pierwszego jej prezesa – Huberta Lindego, została powołana Pocztowa Kasa Oszczędności.

Założona w grudniu 1919 roku, miała gromadzić oszczędności pieniężne ludności, pośredniczyć w obrotach bezgotówkowych i propagować w społeczeństwie ideę oszczędzania. PKO działała poprzez nieliczne własne oddziały (z których pierwszym był oddział w Poznaniu) oraz rozbudowaną sieć placówek pocztowych (stąd nazwa).

W PKO można było również wynająć skrytkę depozytową, a od 1928 roku – zakupić polisę ubezpieczeniową.

Podczas II wojny światowej jej działalność na ziemiach włączonych do ZSRR i Niemiec uległa całkowitej likwidacji, zaś na terenach Generalnego Gubernatorstwa znacznemu ograniczeniu.

Reaktywowana po zakończeniu wojny, została postawiona w stan likwidacji w 1949.

Z pierwszym dniem stycznia 1950 roku Pocztowa Kasa Oszczędności przestała istnieć. Jej wkłady przejęła Powszechna Kasa Oszczędności. Wkłady oszczędnościowe przechowywane w Powszechnej Kasie Oszczędności zostały – na mocy ustawa o prawie bankowym – objęte gwarancją państwa.

W 1974 ofertę PKO wzbogacono o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych (RORy zwane popularnie "kontami osobistymi" lub "rachunkami osobistymi" stały się podstawowym produktem bankowym).

W roku 1975 PKO została, z zachowaniem swej tożsamości, włączona do Narodowego Banku Polskiego.

Ponownie wyłączona jako samodzielny bank oszczędnościowo-kredytowy i dewizowy w listopadzie 1987, Powszechna Kasa Oszczędności obsługiwała osoby fizyczne i prawne, a zwłaszcza spółdzielnie mieszkaniowe.

Era wolnego rynku

W roku 1993 oficjalnie pojawiła się nazwa Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Państwowy, w skrócie PKO BP. Wraz z komercjalizacją banku rozpoczyna się jego wielka modernizacja technologiczna i strukturalna;

  • zostaje uruchomiony pierwszy informacyjny portal internetowy Banku oraz pierwszy oddział internetowy e-PKO
  • powstaje Bankowy Fundusz Leasingowy SA (dziś PKO Leasing SA)
  • rozbudowana zostaje sieć bankomatów
  • powstają kolejne oddziały i spółki zależne; PKO BP BANKOWY PTE SA, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService SA, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych "eService" SA, PKO Nieruchomości Sp. z o.o.
  • powołano Bankowy Dom Maklerski

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem na rynku obligacji. Pełni też funkcję Agenta Emisji obligacji skarbowych oferowanych w sieci detalicznej.

W roku 2000 Bank został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą PKO Bank Polski SA, a zgromadzone w nim środki zostają objęte systemem gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nadchodzą lata dużych przejęć; Bank staje się właścicielem Inteligo Financial Services SA (czym powiększa swoją obecność w sferze bankowości elektronicznej – konta Inteligo), a także jednego z banków Ukrainy – Kredobank SA (jest to największa polska inwestycja w system bankowy tego kraju).

Udany debiut giełdowy

Nadchodzi rok 2004. 10 listopada akcje największego polskiego banku detalicznego debiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z ceną 23,2 zł za sztukę, czyli o 13,17 proc. powyżej ceny sprzedaży. Na koniec pierwszego dnia notowań akcje osiągnęły cenę 24,50 zł (wobec ceny emisyjnej ustalonej na 20,50 zł). Taki obrót spraw przerósł oczekiwania analityków.

Wartość oferty publicznej banku przekroczyła 7,6 mld zł i stała się największą w historii polskiego rynku. W kolejnych godzinach został również pobity rekord obrotów; wartość transakcji na akcje PKO BP wyniosła blisko 1,15 mld zł (wartość transakcji tylko na akcje PKO BP SA była grubo ponad dwukrotnie większa niż całkowity obrót na GPW w dniu poprzednim).

Czasy współczesne

Kolejne lata to czas wzmożonej ekspansja na rynki zagraniczne. Bank emituje euroobligacje oraz obligacje na rynek amerykański. W grudniu 2015 PKO BP tworzy swój oddział we Frankfurcie nad Menem. Następnym przystankiem dla Spółki jest czeska Praga. Rozwijana jest sieć międzynarodowych powiązań w ramach tzw. "Correspondent Banking".

Wcześniej, bo w kwietniu 2014, nastąpiło przejęcie przez PKO Bank Polski SA banku Nordea Bank Polska SA, Nordea Finance Polska SA oraz Nordea Polska TunŻ SA (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie). W wyniku połączenia, majątek Nordea Bank Polska został przeniesiony na PKO BP.

Zostaje powołany PKO Bank Hipoteczny oferujący długoterminowe kredyty hipoteczne dla klientów detalicznych, a także PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Poprzez aplikację IKO (a później utworzony na jego bazie – BLIK), Bank wyznacza nowy standard płatności mobilnych.

Dziś, PKO BP jest liderem polskiej bankowości. Posiada aż 1113 punktów detalicznych na terenie kraju (oraz 42 punkty korporacyjne). Dysponuje siecią 3133 bankomatów, a liczba wydanych kart bankowych przekroczyła 8,89 mln. Bank poszczycić się może liczbą 7,45 mln zarejestrowanych rachunków bankowych.

Akcjonariat

Obecnie głównymi akcjonariuszami PKO BP SA są: Skarb Państwa: 29,43%, Nationale-Nederlanden OFE: 7,64% i Aviva OFE: 7,13%. Pozostali akcjonariusze (inwestorzy instytucjonalni i indywidualni) są w posiadaniu 55,8% akcji Spółki.

Z procentowym udziałem na poziomie 14,8, PKO BP SA jest największą spółką wchodzącą w skład indeksu WIG20 (pretendenci to: PKN Orlen SA – 12,9% i PZU SA – 10,4%).

Polityka dywidendowa Spółki

Bank regularnie, od pierwszego roku swojej obecności na GPW (2004), dzielił się swoimi zyskami z udziałowcami.

Trzyletnia przerwa (brak wypłat w latach: 2015, 2016, 2017) spowodowana została decyzją Komisji Nadzoru Finansowego wobec banków mających wysoki udział hipotek walutowych. Regulacje KNFu, zmusiły bank do utrzymania większych kapitałów własnych, na wypadek kłopotów ze spłatą kredytów frankowych. Chodzi tu o przestrzeganie kryteriów K1 i K2, które obniżają potencjał banku do wypłaty dywidendy; kryterium K1 – odnosi się do udziału hipotek walutowych w portfelu banku, zaś kryterium K2, zależne jest od ilości kredytów walutowych udzielonych przez Bank w latach 2007-2008 (kryteria te wciąż są rygorystycznie przestrzegane, a banki odpowiednio karane za przekraczanie wyznaczonych przez nie pułapów).

Działalność społeczna i sponsoring

Fundacja PKO Banku Polskiego

Powstała w połowie 2010 roku, Fundacja realizuje założenia programowe, działając w sześciu kluczowych obszarach; "edukacja", "tradycja", "zdrowie" (m.in. organizacja Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa), "nadzieja", i "kultura" (wsparcie przy realizacji licznych projektów; festiwale, koncerty, spektakle).

W ramach każdego z nich Spółka współpracuje, zazwyczaj w formie strategicznego partnerstwa, z wybranymi organizacjami non-profit, które znają specyficzne potrzeby swoich beneficjentów i efektywnie działają na rzecz pozytywnych, trwałych zmian.

PKO BP SA jest patronem wielu wydarzeń sportowych, a na mocy podpisanego w lipcu 2018 roku, trzyletniego kontrakt na współpracę, do końca sezonu 2020/2021, Bank będzie partnerem głównym i oficjalnym bankiem Ekstraklasy.

Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie