Statystyki

Wycena

Kapitalizacja41,09 mld
C/WK1,279
C/S0,47
C/Z7,5624

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)6,25 %
Marża operacyjna (ttm)5,32 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)14,42 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)7,89 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)87,00 mld
Przychód na akcję (ttm)0,0049
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)4,56 mld
EBIT4,62 mld
EBITDA5,99 mld
Zysk netto5,43 mld

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)2,96 mld
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,14
Zobowiązania finansowe (mrq)57,50 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,6864
Wartość księgowa (mrq)32,12 mld
Wartość księgowa na akcję (mrq)75,1025

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)2,70 mld

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.94,5000 (2019-07-11)
Max.98,9200 (2019-07-15)
Zamkn.95,3000
Zmiana0,82 %

1 miesiąc

Min.88,3200 (2019-06-21)
Max.98,9200 (2019-07-15)
Zamkn.88,5600
Zmiana8,49 %

5 miesięcy

Min.86,0000 (2019-05-15)
Max.101,2000 (2019-04-25)
Zamkn.100,8000
Zmiana-4,68 %

1 rok

Min.81,1000 (2018-07-19)
Max.113,8500 (2019-01-23)
Zamkn.83,7000
Zmiana14,79 %

Średnia krocząca

50 dni92,0456
200 dni99,6110

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)852,88 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)857,87 tys.
Liczba akcji427,71 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie