Statystyki

Wycena

Kapitalizacja45,49 mld
C/WK1,408
C/S0,52
C/Z8,3708

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)6,25 %
Marża operacyjna (ttm)5,32 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)13,25 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)7,21 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)87,00 mld
Przychód na akcję (ttm)0,0049
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)4,56 mld
EBIT4,62 mld
EBITDA5,99 mld
Zysk netto5,43 mld

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)5,24 mld
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,08
Zobowiązania finansowe (mrq)59,49 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,5851
Wartość księgowa (mrq)32,31 mld
Wartość księgowa na akcję (mrq)75,5373

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)2,70 mld

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.100,5000 (2019-10-15)
Max.104,8500 (2019-10-18)
Zamkn.101,1000
Zmiana5,19 %

1 miesiąc

Min.95,5000 (2019-09-23)
Max.104,8500 (2019-10-18)
Zamkn.96,8000
Zmiana9,87 %

3 miesiące

Min.85,9000 (2019-08-27)
Max.104,8500 (2019-10-18)
Zamkn.96,6600
Zmiana10,02 %

5 miesięcy

Min.85,9000 (2019-08-27)
Max.104,8500 (2019-10-18)
Zamkn.96,6000
Zmiana10,09 %

1 rok

Min.84,7000 (2018-10-26)
Max.113,8500 (2019-01-23)
Zamkn.93,4200
Zmiana13,84 %

Średnia krocząca

50 dni94,7474
200 dni97,9390

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)520,92 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)726,78 tys.
Liczba akcji427,71 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie