Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży109 706 000,0095 364 000,0079 553 000,0088 336 000,00
Koszty sprzedaży-4 745 000,00-4 327 000,00-4 125 000,00-3 971 000,00
Koszty ogólnego zarządu-1 590 000,00-1 537 000,00-1 426 000,00-1 552 000,00
Koszt własny sprzedaży-97 265 000,00-81 766 000,00-68 223 000,00-77 792 000,00
Zysk/strata ze sprzedaży6 106 000,007 734 000,005 779 000,005 021 000,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży6 106 000,007 734 000,005 779 000,005 021 000,00
Pozostałe przychody operacyjne2 277 000,001 491 000,002 460 000,00673 000,00
Wynik na aktywach niefinansowych-16 000,00---
Pozostałe koszty operacyjne-1 152 000,00-568 000,00-707 000,00-1 354 000,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej7 215 000,008 657 000,007 532 000,004 340 000,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej7 215 000,008 657 000,007 532 000,004 340 000,00
Przychody finansowe1 413 000,001 760 000,00248 000,00390 000,00
Wynik na inwestycjach-1 000,00---
Koszty finansowe-1 517 000,00-1 700 000,00-893 000,00-1 032 000,00
Zysk/strata brutto7 110 000,008 717 000,006 887 000,003 698 000,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto7 110 000,008 717 000,006 887 000,003 698 000,00
Podatek dochodowy-1 506 000,00-1 544 000,00-1 147 000,00-465 000,00
Zysk/strata netto5 604 000,007 173 000,005 740 000,003 233 000,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży109 706 000,0095 364 000,0079 553 000,0088 336 000,00
Zysk/strata ze sprzedaży6 106 000,007 734 000,005 779 000,005 021 000,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej7 215 000,008 657 000,007 532 000,004 340 000,00
EBITDA9 888 000,0011 078 000,009 642 000,006 235 000,00
Zysk/strata brutto7 110 000,008 717 000,006 887 000,003 698 000,00
Zysk/strata netto5 604 000,007 173 000,005 740 000,003 233 000,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej5 556 000,006 655 000,005 261 000,002 837 000,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących48 000,00518 000,00479 000,00396 000,00
Zysk na akcję12,9915,5612,306,63
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie