Polski Koncern Naftowy Orlen SA - Notowania

PKN
64,8000
-0,10 (-0,1541%)
Ostatnia aktualizacja 2020-04-08 17:04:01
addDodaj do obserwowanych
PKN
WIG20
WIG
WIG-PALIWA
WIG.MS-PET
WIG30
WIGDIV
zoom_out_map
1D
5D
1M
6M
YTD
1R
5L
MAX
%
log

Wiadomości i komunikaty

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Polski Koncern Naftowy Orlen SA Prezes: Obajtek Daniel Sektor: paliwa i gaz PKD: wytwarzenie produktów rafinacji ropy naftowej Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.

Kody

NIP: 7740001454 KRS: 0000028860 PKD: 23.20 Ticker GPW: PKN ISIN: PLPKN0000018

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Chemików 7 Kod: 09-411 Miejscowość: Płock Kraj: Polska Telefon: +48 24 3650000 Fax: +48 24 3677000 Internet: www.orlen.pl Email: zarzad@orlen.pl

Podobne spółki

Symbol
Kurs
Zmiana
3,2900
2,1739%
3,4810
-1,7222%
3,4000
0,0000%
1,1600
-0,6849%
21,9100
-6,4075%
4,3100
-5,6273%

Spółka należy do indeksów

Historia Koncernu

W grudniu 1995 roku Centrala Produktów Naftowych (CPN) – przedsiębiorstwo zajmujące się magazynowaniem, transportem, dystrybucją hurtową i detaliczną przetworów naftowych – zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa: CPN SA

W maju 1998 rząd podjął decyzję o utworzeniu koncernu naftowego. Powstał on w wyniku połączenia Centrali Produktów Naftowych CPN SA oraz Petrochemii Płock SA i przyjął nazwę Polskiego Koncernu Naftowego SA. (PKN Orlen podejmuje dziś działania w celu wykupu i reaktywacji wciąż budzącej duży sentyment w społeczeństwie marki CPN).

26 listopada 1999 r. akcje Polskiego Koncernu Naftowego zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Transakcje zawierano tego dnia po cenach z przedziału 21,4–22,4 zł. Pozwoliło to osiągnąć kilkunastoprocentowy zysk osobom, które wzięły udział w ofercie. Popyt był tak duży, że w transzy inwestorów indywidualnych doszło do redukcji zapisów o ponad 93 proc.

W kwietniu 2000 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o nadaniu spółce nazwy handlowej Orlen.

W 2001 r. koncern przejął kontrolę nad Anwilem, włocławską grupą specjalizującą się w produkcji nawozów, tworzyw sztucznych i chemikaliów.

Od 2003 roku grupa jest obecna na największym detalicznym rynku paliw w Europie – Niemczech. Należąca do Orlenu sieć Star licząca na koniec 2015 roku 565 stacji paliw zarządzanych przez ORLEN Deutschland GmbH trzymała w 2015 roku 6,0% udziału w niemieckim rynku detalicznym. 

W tym samym roku wspólnie z Basell Europe Holdings, największym na świecie producentem poliolefin (polimer zbudowany z pierwiastków węgla i wodoru), polski koncern utworzył spółkę joint venture Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP). Produkty Grupy Orlen rozprowadzane są za pomocą platformy logistycznej należącej do BOP, która jest jednym z największych i najnowocześniejszych w Europie.

W 2004 Orlen przejął kontrolę nad Unipetrolem – największym w Czechach koncernem paliwowym. W jego skład wchodzą rafinerie w Litvinowie i Kralupach, oraz największa na lokalnym rynku sieć stacji paliwowych Benzina (ponad 400 punktów), a także spółka Spolana, jedyny producent PCW i kaprolaktamu na czeskim rynku.

W grudniu 2006 PKN Orlen sfinalizował transakcję zakupu strategicznego pakietu akcji litewskiej spółki AB Mazeikiu Nafta. Polski Koncern nabył łącznie 84,36% udziałów od rosyjskiego Yukosu i Rządu Litwy, a kwota transakcji wyniosła 2,34 mld USD. Dzięki połączeniu aktywów obu koncernów powstało największe przedsiębiorstwo naftowe w Europie Środkowej.

Jeszcze w 2019 roku Grupa Orlen rozpocznie swoją ekspansję na rynku słowackim; sieć stacji pojawi się pod logiem "Benzina". Benzina wraca na Słowację (marka pamięta czasy, kiedy to Czesi i Słowacy mieszkali we wspólnym kraju) jako lider rynku czeskiego, na którym prowadzi 406 stacji paliw (25% udział w sprzedaży detalicznej paliw).

PKN Orlen jest dziś największym polskim inwestorem na rynkach zagranicznych.

Działalność wydobywcza

W 2015 roku ORLEN Upstream nabył dwie koncesje będące w posiadaniu Deutsche Erdoel AG oraz wynegocjował przystąpienie do Umowy o Wspólnych Operacjach z PGNiG SA na obszarze rejonu Karpat (projekt Bieszczady). W październiku 2015 roku pozyskano od Ministerstwa Środowiska koncesję Siennów – Rokietnica (województwo podkarpackie). W tym samym roku zamknięto transakcję nabycia 100% akcji FX Energy Inc. – spółki zaangażowanej w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego (głównie w Polsce). ORLEN Upstream na koniec 2015 roku prowadził prace, samodzielnie lub z partnerem, na obszarze 29 koncesji, położonych w obrębie 8 województw.

Grupa prowadzi także działalność wydobywczą w prowincji Alberta w Kanadzie; działalność poszukiwawczo-wydobywczą prowadzi w Ameryce Północnej od 2013 roku.

Struktura Grupy Kapitałowej ORLEN

 • Unipetrol a.s. – holding rafineryjny działający na terytorium Czech, w którym 100% udziałów należy do PKN Orlen. W skład grupy wchodzi m.in. rafineria Paramo i 400 stacji "Benzina". Unipetrol produkuje również i sprzedaje tworzywa sztuczne i nawozy. Pod względem wysokości sprzedaży, spółka zalicza się do dziesięciu największych czeskich firm.
 • ANWIL SA – liczący się w tej części Europy producent nawozów azotowych. Jest też liderem wśród krajowych wytwórców granulatów i płyt z PCW. Jako jedyna firma w Polsce produkuje suspensyjny polichlorek winylu (PVC-S).
 • ORLEN Upstream Sp. z o.o. – spółka odpowiedzialna za realizację strategii PKN ORLEN w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. Prowadzi projekty operacyjne w Polsce, oraz na terytorium Kanady (za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada).
 • ORLEN Ochrona Sp. z o.o. – powołana została do zapewnienia bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej ORLEN. Dziś do klientów agencji należą m.in.: Polimex-Mostostal, BRE Bank, Bank Millenium, czy sieć sklepów NEONET.

Spółki pionu sprzedaży detalicznej Grupy Orlen:

 • ORLEN Deutschland GmbH – zarządza od 2003 roku siecią sprzedaży detalicznej liczącą obecnie 550 stacji paliw (głównie pod marką Star), zlokalizowanych w północnej części Niemiec. ORLEN Deutschland (z siedzibą w Elmshorn koło Hamburga) posiada około 5 proc. niemieckiego rynku paliw.
 • AB Ventus Nafta – sieć stacji paliwowych na Litwie (z ofertą sklepową oraz gastronomiczną). Grupa ORLEN na Litwie na koniec 2015 roku posiadała 26 stacji paliw i udział rynkowy w sprzedaży detalicznej na poziomie 3,6%.

Spółki pionu operacyjnego Grupy Orlen:

 • AB ORLEN Lietuva – jedna z największych spółek na Litwie. Od kwietnia 2009 jest całkowitą własnością Orlenu (wcześniej AB Mazeikiu Nafta). Wraz z przejęciem kontroli w spółce Orlen stał się jednocześnie największym udziałowcem morskiego terminalu przeładunkowego w Butyndze. Orlen Lietuva jest jedyną rafinerią przerobu ropy naftowej w krajach bałtyckich. Posiada dominującą pozycję na rynkach Litwy, Łotwy i Estonii.
 • ORLEN Południe SA – koncentruje się na głównych na segmentach produktowych związanych z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników.
 • ORLEN Serwis SA – realizuje usługi w branży automatycznej, mechanicznej i elektrycznej na rzecz Grupy Kapitałowej ORLEN oraz ANWIL. Spółka koncentruje swe działania na utrzymaniu ruchu instalacji przemysłowych, obsłudze urządzeń i instalacji, realizacji remontów oraz usług diagnostyczno-pomiarowych. Posiada swoje oddziały w Płocku, Włocławku i Trzebini, a także w Czechach i na Litwie.
 • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.  jest spółką joint venture, która specjalizuje się w produkcji poliolefin. Spółka należy do Grupy LyondellBasell i Grupy ORLEN; każdy z partnerów posiada 50 proc. udziałów. BOP jest jedynym producentem poliolefin w Polsce i największym krajowym wytwórcą tworzyw sztucznych. 
 • Baltic Power Sp. z o.o. – zadaniem powstałej w 2011 roku spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej z systemu morskich farm wiatrowych. Pierwszy prąd z wiatraków na morzu miałby popłynąć w 2025 roku.

Polityka dywidendowa Spółki

PKN Orlen debiutował na warszawskiej GPW w listopadzie 1999 i w ciągu swojej działalności wielokrotnie dzielił się zyskiem z akcjonariuszami.

Spółka nie wypłaciła dywidendy za lata: 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 i 2011.

Dwie ostatnie wypłaty, za rok 2016 i 2017, były rekordowo wysokie, i wyniosły 3 zł na akcję.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu PKN Orlen SA wygląda dziś następująco:

 • Skarb Państwa 27.52%
 • Nationale-Nederlanden OFE 7.01%
 • Aviva OFE 6.6%
 • Pozostali 58.87%

Akcje Spółki zostały wyemitowane w czterech seriach, a wartość nominalna każdej z akcji wynosiła 1,25 zł.

Plany na przyszłość

Główne kierunki rozwoju Grupy ORLEN na lata 2019-2022 wyznaczone w zaktualizowanej strategii, to: rozwój i zwiększenie produkcji petrochemicznej oraz zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną w segmencie downstream, konsekwentny rozwój sprzedaży detalicznej oraz zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia.

Wśród najważniejszych projektów, zainicjowanych w 2018 roku znalazły się m.in.: proces przejęcia Grupy Lotos, uruchomienie programu rozwoju petrochemii, a także przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych i intensyfikacja procesu dostosowania sieci stacji do dystrybucji paliw alternatywnych. W tym czasie trwały również prace mające na celu wzmocnienie pozycji na rynkach zagranicznych.

W latach 2019-2020 na inwestycje Grupa ORLEN planuje przeznaczać średniorocznie 6,8 mld zł, co oznacza wzrost o 2,2 mld zł w stosunku do lat 2017-2018. Gros tej kwoty będzie wydatkowane w segmencie downstream.

Naturalnie grupa zamierza utrzymać pozycję lidera w segmentach, w których wysunęła się już na prowadzenie.

Sponsoring

Sport

Grupa PKN Orlen wspiera szereg organizacji sportowych, jak również dotuje poszczególnych zawodników na podstawie kontraktów indywidualnych.

ORLEN Team to pierwszy, profesjonalny polski zespół rajdowy cross-country reprezentujący nasz kraj w rajdzie Dakar nieprzerwanie od 2000 r. W ramach projektu od 2013 roku prowadzona jest również Akademia ORLEN Team – program aktywnie wspierający młodych, utalentowanych motocyklistów.

Kultura

Orlen jest fundatorem Międzynarodowej Nagroda Literackiej im. Zbigniewa Herberta.

Istotnym obszarem aktywności sponsoringowej Spółki jest promocja muzyki poważnej; współpracuje m.in. z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Filharmonią Narodową oraz Stołeczną Estradą.

Edukacja

Grupa współpracuje z Politechniką Warszawską i Szkołą Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku.

Jest sponsorem plebiscytu "Polacy z werwą", w ramach którego w publicznym głosowaniu nagrodzeni zostają młodzi, wybitnie uzdolnieni Polacy, posiadający w swoim dorobku nie tylko zasługujące na uznanie dokonania, ale także wyróżniający się energią w działaniu.

Od 2012 roku PKN ORLEN jest głównym sponsorem Festiwalu Filmowego w Gdyni, a od roku 2013 wspiera organizowany przez magazyn literacko-kulturalny Chimera konkurs literacki: "Otwartym tekstem".

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach w 2006 roku zainaugurowany został program ORLEN. Bezpieczne Drogi.

Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie