Statystyki

Wycena

Kapitalizacja26,51 mld
C/WK0,878
C/S1,19
C/Z8,0605

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)14,72 %
Marża operacyjna (ttm)8,91 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)7,67 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)6,20 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)22,34 mld
Przychód na akcję (ttm)0,2586
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)2,34 mld
EBIT1,99 mld
EBITDA2,79 mld
Zysk netto3,29 mld

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)2,12 mld
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)2,73
Zobowiązania finansowe (mrq)36,43 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)2,7596
Wartość księgowa (mrq)30,18 mld
Wartość księgowa na akcję (mrq)5,2228

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)2,66 mld

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.4,5700 (2019-10-18)
Max.4,7200 (2019-10-15)
Zamkn.4,6560
Zmiana-1,46 %

1 miesiąc

Min.4,4080 (2019-10-03)
Max.5,0250 (2019-09-23)
Zamkn.4,8700
Zmiana-5,79 %

3 miesiące

Min.4,4080 (2019-10-03)
Max.5,6800 (2019-07-31)
Zamkn.5,4000
Zmiana-15,04 %

5 miesięcy

Min.4,4080 (2019-10-03)
Max.5,7550 (2019-07-15)
Zamkn.5,5500
Zmiana-17,33 %

1 rok

Min.4,4080 (2019-10-03)
Max.7,7300 (2019-02-04)
Zamkn.6,5500
Zmiana-29,95 %

Średnia krocząca

50 dni4,7493
200 dni5,8345

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)2,80 mln
Średni wolumen (3 miesiące)5,53 mln
Liczba akcji5,78 mld szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie