Statystyki

Wycena

Kapitalizacja31,20 mld
C/WK1,053
C/S1,40
C/Z9,4870

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)14,72 %
Marża operacyjna (ttm)8,91 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)10,77 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)8,65 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)22,34 mld
Przychód na akcję (ttm)0,2586
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)2,34 mld
EBIT1,99 mld
EBITDA2,79 mld
Zysk netto3,29 mld

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)2,00 mld
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)2,89
Zobowiązania finansowe (mrq)36,02 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)2,5663
Wartość księgowa (mrq)29,64 mld
Wartość księgowa na akcję (mrq)5,1292

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)2,66 mld

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.5,4050 (2019-07-17)
Max.5,7550 (2019-07-15)
Zamkn.5,6500
Zmiana-4,42 %

1 miesiąc

Min.5,1950 (2019-06-21)
Max.5,7550 (2019-07-15)
Zamkn.5,2650
Zmiana2,56 %

5 miesięcy

Min.5,1950 (2019-06-19)
Max.5,9350 (2019-04-29)
Zamkn.5,8600
Zmiana-7,85 %

1 rok

Min.5,1950 (2019-06-19)
Max.7,7300 (2019-02-04)
Zamkn.5,3200
Zmiana1,50 %

Średnia krocząca

50 dni5,4875
200 dni6,3221

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)7,70 mln
Średni wolumen (3 miesiące)5,15 mln
Liczba akcji5,78 mld szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie