Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży41 234 000,0035 857 000,0033 196 000,0036 464 000,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-36 117 000,00-31 605 000,00-29 504 000,00-32 659 000,00
Zysk/strata ze sprzedaży5 117 000,004 252 000,003 692 000,003 805 000,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży5 117 000,004 252 000,003 692 000,003 805 000,00
Pozostałe koszty operacyjne-722 000,00-342 000,00-332 000,00-515 000,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej4 395 000,003 910 000,003 360 000,003 290 000,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej4 395 000,003 910 000,003 360 000,003 290 000,00
Wynik na inwestycjach111 000,0028 000,00-74 000,00-51 000,00
Koszty finansowe-4 000,00-16 000,00-76 000,00-225 000,00
Zysk/strata brutto4 502 000,003 922 000,003 210 000,003 014 000,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto4 502 000,003 922 000,003 210 000,003 014 000,00
Podatek dochodowy-1 293 000,00-1 001 000,00-861 000,00-878 000,00
Zysk/strata netto3 209 000,002 921 000,002 349 000,002 136 000,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży41 234 000,0035 857 000,0033 196 000,0036 464 000,00
Zysk/strata ze sprzedaży5 117 000,004 252 000,003 692 000,003 805 000,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej4 395 000,003 910 000,003 360 000,003 290 000,00
EBITDA7 115 000,006 579 000,005 974 000,006 080 000,00
Zysk/strata brutto4 502 000,003 922 000,003 210 000,003 014 000,00
Zysk/strata netto3 209 000,002 921 000,002 349 000,002 136 000,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej3 212 000,002 923 000,002 351 000,002 134 000,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-3 000,00-2 000,00-2 000,002 000,00
Zysk na akcję0,560,510,400,36
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie