PGE Polska Grupa Energetyczna SA - Notowania

PGE
7,1700
0,29 (4,2757%)
Ostatnia aktualizacja 25 min temu
addDodaj do obserwowanych
PGE
WIG20
WIG
WIG-ENERG
WIG.MS-BAS
WIG30
zoom_out_map
1D
5D
1M
6M
YTD
1R
5L
MAX
%
log

Wiadomości i komunikaty

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna SA Prezes: Dąbrowski Wojciech Sektor: energia PKD: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.

Kody

NIP: 5260250541 KRS: 0000059307 PKD: 35.10 Ticker GPW: PGE ISIN: PLPGER000010

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Mysia 2 Kod: 00-496 Miejscowość: Warszawa Kraj: Polska Telefon: +48 22 3401177 Fax: +48 22 6285964 Internet: www.gkpge.pl Email: kontakt@gkpge.pl

Podobne spółki

Symbol
Kurs
Zmiana
0,0690
-37,2727%
0,1060
30,8642%
4,6880
1,2965%
2,4500
4,2553%
0,2060
11,6531%
0,2610
-18,1818%

Spółka należy do indeksów

Powstanie PGE

Polska Grupa Energetyczna powstała 9 maja 2007 roku, poprzez wniesienie przez Skarb Państwa, do PSE (dziś - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA; jednoosobowa spółka skarbu państwa) po 85 proc. akcji spółek: BOT Górnictwo i Energetyka, oraz PGE Energia.

PGE na GPW

PGE SA zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 6 listopada 2009 roku, a samo wydarzenie stało się sukcesem.

Zainteresowanie było ogromne; na akcje debiutanta zapisało się ponad 60 tysięcy inwestorów indywidualnych. Prawa do akcji na otwarciu notowań kosztowały 25,95 zł, czyli o blisko 13 proc. więcej niż wynosiła cena emisyjna (23 zł).

Nieoczekiwanymi zwycięzcami okazały się być banki, które łącznie pożyczyły w tym czasie kilkanaście miliardów w kredytach. Inwestorzy o niezbyt pokaźnych zasobach "byli zmuszeni" pożyczać; wiązało się to z nieprzyjaznym dla drobnych inwestorów mechanizmem zapisu na akcje. Redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 96 proc., co oznacza, że zainteresowani otrzymali tylko 4 akcje na każde 100 przez nich zamówionych (!). Trzeba było zatem składać większe (droższe) zamówienia, na co nie każdy mógł sobie pozwolić bez konieczności zaciągania okolicznościowego kredytu.

Aby móc zarobić na akcjach Spółki, kupujący na kredyt, chociażby ten najniższy (ok. 6 proc.), musieli sprzedać swoje walory z zyskiem grubo powyżej 10 proc. Udało się to tylko w niewielkim stopniu; niespełna 13 proc. wzrost na otwarciu dał, po odliczeniu prowizji maklerskich i odsetek od kredytu, bardzo niewielki zysk. Inaczej miała się rzecz z większymi graczami, tymi, którzy kupowali "za swoje".

Giełdowemu debiutowi sprzyjało otoczenie makroekonomiczne. Świat pozbierał się już po mającym miejsce 14 miesięcy wcześniej upadku, przygniecionego lawiną złych kredytów i instrumentów pochodnych – Lehman Brothers, a giełda notowała spore zyski.

W marcu 2010 PGE weszła w skład WIG20 (zastąpiła w tym zestawieniu spółkę Agora), a rok później również do prestiżowego RESPECT-INDEX.

PGE Polska Grupa Energetyczna SA znajduje się również w giełdowym (sub)indeksie spółek sektora energetycznego: WIG-ENERGIA.

PGE dziś

Dziś Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego.

Grupa rocznie dostarcza odbiorcom ok. 40 TWh energii elektrycznej, co odpowiada jednej trzeciej rynku.

Obecnie Grupa to 4 segmenty operacyjne, 58 spółek zależnych i blisko 42 tys. pracowników (trzecie miejsce wśród krajowych pracodawców).

Struktura Grupy Kapitałowej PGE

W skład GK PGE wchodzą:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W obu tych obszarach PGE GiEK jest krajowym liderem. Do spółki należą kopalnie, elektrownie (w tym Elektrownia Bełchatów – największa na świecie elektrownia opalana węglem brunatnym) i elektrociepłownie. W skład spółki wchodzi 6 oddziałów zlokalizowanych na terenie 4 województw. Centrala znajduje się w Bełchatowie.

Nowatorską inicjatywą w ramach PGE GiEK jest: PGE EJ 1 Sp. z o.o. – spółka, której zadaniem jest wybudowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej (inwestycja ma wystartować w roku 2020, a w roku 2024 ma zostać oddany do użytku pierwszy blok elektrowni).

 • PGE Energia Odnawialna SA – podstawową dziedziną działalności spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych należących do Grupy (elektrownie wodne i wiatrowe) wynosi 2.2 MW.
 • PGE Dystrybucja SA – powstała w listopadzie 2009 spółka zajmuje się transportem energii elektrycznej do odbiorców końcowych, za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć.
 • PGE Obrót SA – spółka obsługuje ponad 5 milionów odbiorców energii elektrycznej. PGE Obrót SA z centralą w Rzeszowie ma swoje oddziały w: Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Zamościu, Skarżysku-Kamiennej oraz w Łodzi.
 • PGE Energia Ciepła SA – jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła (ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła). W skład spółki wchodzi 14 elektrociepłowni i sieci ciepłownicze o długości 538 km.

Otoczenie rynkowe

Obecny kształt otoczenia rynkowego w sektorze elektroenergetycznym to wynik zmian zapoczątkowanych w roku 1997 ustawą Prawo energetyczne, określającą m.in. zasady dostarczania paliw i energii oraz polityki energetycznej państwa, przepisy o koncesjach i taryfach energetycznych, urządzeniach energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji.

Ustawa zastępowała nowymi przepisy będące reliktem czasów gospodarki nakazowo-rozdzielczej.

W wyniku konsolidacji (i późniejszej prywatyzacji spółek) utworzone zostały cztery duże grupy energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Tauron Polska Energia SA, ENEA SA, oraz Energa SA. Przedsiębiorstwa te miały skutecznie konkurować z podmiotami europejskimi.

W 2017 r. elektrownie oparte o węgiel kamienny i brunatny pokryły 78 proc. krajowego zużycia energii (wskaźnik ten maleje). W ostatnich pięciu latach produkcja energii ze źródeł odnawialnych zwiększyła się o 10 TWh – trend ten będzie kontynuowany. Zgodnie z Dyrektywą o odnawialnych źródłach energii Polska zobowiązana jest do osiągnięcia w 2020 r. 15 proc. udziału energii z OZE w zużyciu brutto. Unia Europejska deklaruje redukcję emisji CO2 o 40 proc. w perspektywie 2030 r.

PGE nie może (i nie chce) pozostać na taki obrót spraw obojętna. Jako największy krajowy inwestor branżowy dba, aby te pieniądze były przeznaczone na projekty zgodne z trendem światowym (PGE Energia Odnawialna SA, PGE EJ 1 Sp. z o.o.) oraz na unowocześnianie już istniejących instalacji (w latach 2019-2023 zaplanowano przeznaczyć ok. 7.1 mld zł na modernizacje i remonty mocy wytwórczych).

Przyszłość Grupy

Celem spółek z grupy PGE jest: utrzymanie pozycji lidera wytwarzania, co ma wiązać się z osiągnięciem po roku 2020 poziomu co najmniej 40 proc. udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w kraju – czytamy na stronie firmowej.

I dalej:

Aby utrzymać pozycję lidera wytwarzania w długim terminie, Grupa PGE dysponuje trzema opcjami strategicznymi, dzięki czemu może dokonać optymalnego wyboru w kontekście przyszłej polityki klimatycznej:

– budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, po wypracowaniu modelu gwarantującego efektywność ekonomiczną inwestycji,

– budowa ok. 1000 MW w morskich elektrowniach wiatrowych, w oparciu o aukcyjny system wsparcia,

– nowoczesna energetyka węglowa, w tym zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego, w przypadku istotnego złagodzenia polityki klimatycznej.

Dzięki poprawie efektywności Grupa PGE planuje osiągnąć w 2020 roku roczną redukcję prognozowanych kosztów kontrolowalnych w wysokości 500 mln PLN w stosunku do 2016 roku. Pozwoli to na całkowitą redukcję kosztów w okresie 2016–2020 o około 3,5 mld PLN w stosunku do scenariusza obecnej efektywności.

Redukcja kosztów ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i potencjału Grupy PGE oraz tworzy podstawę dalszego rozwoju Grupy. Poprawa efektywności będzie realizowana w każdej linii biznesowej Grupy.

W latach 2016-2020 roku Grupa PGE poniesie nakłady inwestycyjne na poziomie ~ 34 mld PLN, w tym ponad 10 mld PLN na toczące się projekty w Opolu i Turowie. 

Notowania

Trend spadkowy na akcje PGE trwa od lat.

Indeks energetyczny skorelowany jest dość mocno z notowaniami certyfikatów CO2, których ceny rosną.

Choć energetyka od niedawna nabiera rozpędu, jednak nie przełożyło się to jeszcze na wartość indeksu WIG-Energia. Większość analityków jest zdania, że jest to tylko kwestia czasu i odradzają pozbywania się akcji Spółki.

Sama PGE ma się dziś dobrze, realizując wiele planów rozwojowych, jak: energetyka odnawialna i jądrowa. Poza tym już w przyszłym roku ma powrócić do wypłacania dywidend, co z pewnością podniesie atrakcyjność jej walorów.

Akcjonariat

W wyniku emisji akcji serii B, oferowanych w pierwszej ofercie publicznej (listopad 2009), oraz emisji akcji serii C i D wyemitowanych w związku z połączeniem PGE ze spółkami zależnymi PGE Górnictwo i Energetyka SA oraz PGE Energia SA (rejestracja emisji w dniu 31 sierpnia 2010 r.), a także w następstwie transakcji sprzedaży akcji przez Skarb Państwa i umorzenia akcji własnych, akcjonariat Spółki przedstawia się następująco:

 • Skarb Państwa 57,39%
 • NATIONALE-NEDERLANDEN 3,23%
 • AVIVA 2,26%
 • PZU 1,89%
 • AEGON 1,24%
 • METLIFE 1,18%
 • AXA 1,04%

Na tym kończy się krótka lista tych, którzy są w posiadaniu więcej niż 1% całości akcji Spółki.

Polityka dywidendowa Spółki

Historia dywidend w PGE (rok, dywidenda na akcję, stopa dywidendy) wygląda następująco:

 • 2018 –
 • 2017 –
 • 2016 –
 • 2015 0.25 zł (2.23%)
 • 2014 0.78 zł (5.21%)
 • 2013 1.10 zł (5.04%)
 • 2012 0.86 zł (5.34%)
 • 2011 1.83 zł (10.00%)
 • 2010 0.65 zł (3.59%)
 • 2009 0.76 zł (3.28%)

Wobec konieczności finansowania ambitnego programu rozwoju, mając na względzie ograniczenie wzrostu poziomu zadłużenia, Zarząd Spółki zarekomendował zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2015-2018.

Rok 2020 ma być pierwszym po czterech latach posuchy, w którym Spółka podzieli się zyskami za rok poprzedni.

Na wypłaty zostanie przeznaczone 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy jednostki dominującej, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. 

Działalność społeczna i sponsoring

PGE Polska Grupa Energetyczna SA jest sponsorem kilku drużyn sportowych:

 • PGE Vive Kielce – męski klub piłki ręcznej, kilkunastokrotny mistrz Polski, z PGE związany od roku 2017.
 • PGE Skra Bełchatów – męski klub siatkarski, z PGE związany od roku 2007 (w tym czasie sześciokrotnie zdobył tytuł mistrza Polski).
 • PGE FKS Stal Mielec – pierwszoligowy klub piłkarski z siedzibą w Mielcu, współpracuje z PGE od 2018 roku.
 • PGE GKS Bełchatów – (obecnie) drugoligowy piłkarski klub sportowy z Bełchatowa, PGE związany jest z klubem od 2007 roku.
 • PGE MKK Siedlce – Miejski Klub Koszykówki Siedlce, to żeński klub sportowy występujący w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet, z PGE od 2016 (w Siedlcach grupa zaangażowała się nie tylko w sport; za wkład w projekty kulturalne realizowane w w tym mieście PGE otrzymała statuetkę Złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury 2018).

PGE Narodowy

PGE Polska Grupa Energetyczna jest partnerem tytularnym Stadionu Narodowego w Warszawie. Najnowocześniejsza arena wielofunkcyjna w Polsce nosi nazwę "PGE Narodowy”. Umowę pomiędzy operatorem stadionu – spółką Skarbu Państwa PL.2012+, a PGE Polską Grupą Energetyczną, podpisano na pięć lat (do 10 października roku 2020).

Stadion ma 58 500 miejsc siedzących, a odbywające się tam koncerty mogą pomieścić blisko 73 tys. gości (miejsca stojące).

PGE Ekstraliga

PGE Ekstraliga jest najwyższą klasą w hierarchii ligowych rozgrywek żużlowych w kraju. Organizacja związała się z PGE w 2015 roku.

Mecenas kultury

PGE angażuje się także w wiele przedsięwzięć kulturalnych.

Cyklicznie wspiera wydarzenia jak wieczór poetycki poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta, czy Europejską Noc Muzeów. Za swoje działania na polu kultury Spółka była wielokrotnie nagradzana tytułem Mecenasa Roku.

PGE od lat jest głównym sponsorem Festiwalu w Opolu. Inne wydarzenia muzyczne wspierane przez Spółkę to miedzy innymi: Festiwal Mozartowski w Warszawie, Festiwal muzyki klasycznej i jazzowej w Łańcucie, czy międzynarodowego festiwalu – Szalone Dni Muzyki.

Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie