Orange Polska SA - Notowania

OPL
6,4750
-0,06 (-0,9939%)
Ostatnia aktualizacja 2019-11-14 17:01:34
OPL
WIG20
WIG
WIG-TELKOM
WIG30
zoom_out_map
1D
5D
1M
6M
YTD
1R
5L
MAX
%
log

Wiadomości i komunikaty

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Orange Polska SA Prezes: Fallacher, Jean-François Sektor: telekomunikacja PKD: telekomunikacja Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.

Kody

NIP: 5260250995 KRS: 0000010681 PKD: 64.20 Ticker GPW: OPL ISIN: PLTLKPL00017

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Twarda 18 Kod: 00-105 Miejscowość: Warszawa Kraj: Polska Telefon: +48 22 5272323 Fax: +48 22 5272341 Internet: www.orange-ir.pl/pl Email: investors@orange.com

Podobne spółki

Symbol
Kurs
Zmiana
0,8260
3,8994%
1,8780
1,5135%
38,4400
-1,9638%
0,1060
30,8642%
9,1600
1,3723%
0,5450
-10,6557%

Spółka należy do indeksów

Historia marki Orange

Marka Orange zadebiutowała w 1994 r. w Wielkiej Brytanii. W 1999 roku Orange została zakupiona przez niemiecki konglomerat przemysłowy Mannesmann, a w kilka miesięcy później, w wyniku jednego z największych do dziś dnia przejęć w historii, stała się własnością brytyjskiej grupy telekomunikacyjnej Vodafone (rok 2000).

Vodafone ugryzł jednak więcej niż zdołał przełknąć; wyrok europejskiej komisji antymonopolowej zmusił Brytyjczyków do odsprzedania Orange. Z wielu ofert wyróżniona została ta złożona przez France Telecom (obecnie Orange SA).

Orange w Polsce

Nad Wisłę markę Orange w 2005 r. sprowadziła PTK Centertel.

Powstała w 1991 r. Polska Telefonia Komórkowa Centertel była pionierem telefonii mobilnej w Polsce; twórcą pierwszej w kraju analogowej sieci komórkowej.

Spółka była w tym czasie podmiotem joint venture utworzonym przez Telekomunikację Polską SA: 51% udziałów, chicagowski Ameritech (obecnie AT&T): 24,5% udziałów, oraz France Telecom (obecnie Orange SA) z udziałem również 24,5%.

Centertel wiódł słodkie życie monopolisty do lutego 1996 roku, kiedy to istniejący zaledwie od kilku miesięcy Polkomtel (operator sieci komórkowej Plus) otrzymał pierwszą w Polsce koncesję na używanie pasma 900 MHz (niedługo później również pasma 1800 MHz). Jeszcze w tym samym roku wyczynu tego dokonała Polska Telefonia Cyfrowa (obecnie T-Mobile, operator sieci komórkowej Era GSM), spółka równie młoda jak Polkomtel.

Centertel uruchomił swoją sieć cyfrową – Idea Centertel – dopiero w 1998 roku.

PTK Centertel pozostał też w tyle w oferowaniu usług typu prepaid, tj. sprzedaży telekart z ustaloną liczbą środków na koncie, które konsument mógł, według swojej woli, wydać na określone usługi (minuty połączenia, wiadomości SMS) zgodnie z ustalonym przez operatora cennikiem. Usługę – pod nazwą Simplus – jako pierwszy w Polsce uruchomił w czerwcu 1998 r. Polkomtel.

Polkomtel ubiegł również konkurencję we wdrażaniu usługi GPRS (General Packet Radio Service), tj. pakietowe przesyłaniem danych w sieciach GSM.

We września 2005 r. w PTK miał miejsce rebranding; Ideę zastąpiła marka Orange. W październiku tego samego roku Telekomunikacja Polska wykupiła od France Telecom posiadane przez nią udziały w Spółce i stała się jej wyłącznym właścicielem.

Kontrowersje wokół "prywatyzacji" TP SA

Zanim TP SA powołała do życia spółkę Orange Polska, ona sama stała się przedmiotem jednej z największych w naszym kraju prywatyzacji i związanych z nią licznych kontrowersji.

Pomysł prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej pojawił się już w 1997 r. za rządu Włodzimierz Cimoszewicz (SLD), ale wprowadzono go w życie w roku następnym (1998) za Jerzego Buzka, premiera z partii AWS.

Pierwszym etapem komercjalizacji telekomunikacyjnego monopolisty było sprzedanie w ofercie publicznej 15 proc. kapitału akcyjnego spółki. Zainteresowani obywatele stali się "dumnymi współwłaścicielami" spółki, przy tym większość udziałów w tak ważnym ze strategicznego punktu widzenia przedsiębiorstwie pozostała w rękach państwa polskiego.

W lipcu 2000 r. (wciąż trwają rządy AWS, a premierem pozostaje Jerzy Buzek) zdecydowano o sprzedaży kolejnego pakietu akcji, tym razem aż 35 proc. TP SA miała zostać kupiona przez France Telecom. Pojawiły się jednak głosy protestu – francuskie przedsiębiorstwo kontrolowane jest przez rząd tego państwa, a więc byłaby to "prywatyzacja" z pominięciem rąk prywatnych. Poza tym polski monopolista jest jednym z filarów bezpieczeństwa kraju, o czym świadczy chociażby to, że część sieci operatora służy celom wojskowym (w tym działom wywiadu i kontrwywiadu).

Nadchodzi ratunek! Gwarantem suwerenności spółki ma stać się Jan Kulczyk. Najbogatszy już wtedy Polak przedstawia propozycję, według której Francuzi kupią od państwa polskiego 25 proc. akcji TP SA, a on sam – poprzez Kluczyk Holding – obejmie 10 proc. W ten sposób rząd zarobi przewidziane planem pieniądze, a zagrożenie, że France Telecom stanie się większościowym udziałowcem w polskiej spółce zostanie oddalone.

Umowa z konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding zostaje podpisana.

Po sprzedaży akcji Skarb Państwa posiadał udziały dające 35,1 proc. głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy TP SA.

Rok później konsorcjum powiększyło swoje udziały o dodatkowe 12,5 proc. zwiększając tym swoje udziały w spółce do 47,5 proc. jej kapitału.

Zaledwie cztery lata pan Kulczyk – gwarant niezawisłości polskiej spółki – zdołał powstrzymać się od spieniężenia swoich udziałów w TP SA. Kulczyk Holding zrobił to w najbardziej atrakcyjny dla siebie, a najgorszy z punktu widzenia interesu narodowego, sposób – sprzedał akcje spółce France Telecom.

Ostatecznie Skarb Państwa całkowicie wycofał się z inwestycji w TP SA w roku 2010; w tym roku na giełdę trafiły ostatnie posiadane przez niego udziały w spółce.

Obecnie francuski koncern (obecnie Orange SA) ma 50,67 proc. walorów spółki Orange Polska, a więc de facto nią zarządza.

Orange Polska

31 grudnia 2013 r. nastąpiło przeniesienie majątku PTK Centertel Sp. z o.o. na spółkę Telekomunikacja Polska. Jednocześnie Telekomunikacja Polska SA zmieniła nazwę na Orange Polska SA.

Telefonia stacjonarna i mobilna, oraz internet, będą od teraz dostarczane pod nazwą używaną przez France Telecom.

Dzisiejsza sytuacja Spółki

Orange Polska SA jest dziś największym podmiotem telekomunikacyjnym na warszawskiej GPW; uczestnikiem indeksów WIG20 oraz RESPECT.

Zdaje się, że czasy największych zysków akcjonariusze Spółki mają już za sobą. Od ostatniego wielkiego ruchu na akcjach Orange – połowa 2015 r. – Spółka straciła blisko połowę swojej wartości.

Jako wytłumaczenie wieloletniego trendu spadkowego akcji Orange Polska podaje się najczęściej: kurczący się rynek telefonii naziemnej, pogarszającą się pozycję Spółki na rynku telefonii komórkowej i stagnację na rynku dostępu do internetu. Inną rzeczą jest wyjątkowa konkurencyjność branży.

Firma wciąż jest gigantem, jednak od lat systematycznie traci klientów. Na koniec 2018 r. miała ich 14,36 mln.

Rok 2018 był dla Spółki czasem wielkiej optymalizacji kosztów. Koszty pośrednie, a więc niezwiązane bezpośrednio z przychodami, spadły w tym roku o ponad 270 mln zł.

W cięciu kosztów pomaga Firmie wzmożona digitalizacja danych oraz robotyzacja i automatyzacja procesów.

Orange uwalnia też zasoby i relokuje je. Źródłem gotówki dla Spółki stały się wyprzedaże niepotrzebnego jej dziś (już nieużywanego) zaplecza infrastrukturalnego oraz szeregu nieruchomości.

Przyszłość w pomarańczowych barwach

Orange Polska jest wiodącym dostawcą internetu światłowodowego w Polsce.

Główny wysiłek Spółki wkładany jest w rozbudowę tej sieci – liczba klientów Firmy korzystających technologii światłowodowej, z końcem 2017 roku, przekroczyła 200 tys. Roczne transfery danych liczone są w eksabajtach (tysiąc tysięcy terabajtów).

Spółka nie zaniedbuje również rozbudowy swojej sieci mobilnej. Liczba stacji bazowych z 4G LTE, z których mogą korzystać klienci Orange przekroczyła 10 tys.

Kolejnym wielkim skokiem technologicznym mają się stać usługi w technologii 5G.

Przewidywana prędkość połączenia w sieci 5G ma wynosić 1 GB/s (1000 MB/s), co stanowi dziesięciokrotny wzrost prędkości w porównaniu z sieciami czwartej generacji. Przy takich prędkościach połączenia, możliwe stanie się komfortowe oglądanie treści wideo w rozdzielczości 4K oraz korzystanie z rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej.

Firma chwali się pozytywnie zakończonymi testami z wykorzystaniem tej technologii przeprowadzanymi w warunkach miejskich. Partnerem Spółki w tym obszarze jest technologiczny gigant Huawei.

Zdaniem analityków, ogólnokrajowe sieci 5G zaczną w Polsce funkcjonować około roku 2025.

Jako jeden z najbardziej perspektywicznych segmentów działalności, Orange Polska wskazuje konwergencję, tj. scalanie produktów mobilnych i stacjonarnych; serwery, przestrzenie dyskowe oraz funkcje związane z siecią, zarządzane w ujednolicony sposób, za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania.

Rozwijana jest też działalność w zakresie usług ICT (Information and Communication Technologies – technologie teleinformatyczne), a więc związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem, i przesyłaniem informacji w formie cyfrowej.

Polityka dywidendowa Spółki

Orange Polska SA w latach 1998-2015 (z przerwą 2000-2001) regularnie dzieliła się swoimi zyskami.

W związku z nie najlepszą sytuacją ekonomiczną Spółki, w roku 2016 zaprzestała ona wypłacać dywidendy.

Zarząd wskazuje rok 2021, jako ten, w którym Orange może powrócić do regularnych wypłat.

Struktura akcjonariatu

Głównym akcjonariuszem Spółki jest francuski Orange SA będący w posiadaniu 50,67 proc. akcji.

Działalność społeczna i sponsoring

Orange Polska jest w czołówce najbardziej aktywnych sponsorów wydarzeń sportowych, jak i kulturalnych.

Spółkę, oprócz spektakularnych osiągnięć własnych na tym polu, opromienia także sława międzynarodowej marki Orange, współpracującej z największymi federacjami sportowymi świata.

Fundacja Orange

Powołana w 2005 roku Fundacja działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu Internetu i nowych technologii.

W ramach jednego z wielu projektów Fundacji, zapewniono bezpłatny dostęp do internetu 3500 bibliotekom publicznym.

Sponsor kultury

Orange Polska jest sponsorem najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce – Orange Warsaw Festival, Open’er Festival Powered by Orange i Kraków Live Festival.

Jak czytamy na stronach Spółki: "Muzyka jest strategicznym obszarem zaangażowania sponsoringowego Orange, ponieważ wzbudza najwięcej pozytywnych, wspólnych emocji, jest największą pasją dla większości młodych ludzi – naszych obecnych i potencjalnych klientów."

Orange Polska od lat nieodpłatne udostępnia numery SMS, służące organizacjom charytatywnym w zbiórkach pieniędzy. Współpracuje z takimi organizacjami jak: WOŚP, Caritas, Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko", Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo?", Fundacja TVN, Fundacja POLSAT.

Sponsoring sportowy

Czasy najbardziej spektakularnych kontraktów Spółka zdaje się mieć już za sobą.

W przeszłości Orange Polska był sponsorem tytularnym Ekstraklasy w piłce nożnej mężczyzn oraz międzynarodowego turnieju tenisowego kobiet i mężczyzn – Orange Warsaw Open.

Przez całe 12 lat (do lipca 2014 r.) Spółka była sponsorem piłkarskiej reprezentacji narodowej.

Firma angażowała się w programy skierowane do kibiców: Orange Fair Play i Gram Fair, których celem było zwiększanie bezpieczeństwa na stadionach i podnoszenie atrakcyjności sportowych widowisk.

Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie