Statystyki

Wycena

Kapitalizacja84,66 mln
C/WK0,560
C/S0,35
C/Z11,2088

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)3,10 %
Marża operacyjna (ttm)4,77 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)3,51 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)2,33 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)244,02 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1253
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)13,86 mln
EBIT11,65 mln
EBITDA14,01 mln
Zysk netto7,55 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)3,41 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)8,96
Zobowiązania finansowe (mrq)237,85 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)2,0012
Wartość księgowa (mrq)151,20 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)4,9472

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-21,81 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.2,7500 (2020-01-17)
Max.3,0300 (2020-01-15)
Zamkn.2,9500
Zmiana-6,10 %

1 miesiąc

Min.2,7500 (2020-01-17)
Max.3,1400 (2020-01-03)
Zamkn.2,8600
Zmiana-3,15 %

3 miesiące

Min.2,7100 (2019-12-18)
Max.3,6100 (2019-11-14)
Zamkn.3,0000
Zmiana-7,67 %

5 miesięcy

Min.2,7100 (2019-12-18)
Max.4,8000 (2019-09-10)
Zamkn.4,4700
Zmiana-38,03 %

1 rok

Min.2,7100 (2019-12-18)
Max.6,5700 (2019-03-22)
Zamkn.5,0300
Zmiana-44,93 %

Średnia krocząca

50 dni3,0926
200 dni4,4489

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)53,66 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)46,94 tys.
Liczba akcji30,56 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie