Statystyki

Wycena

Kapitalizacja147,01 mln
C/WK0,954
C/S0,60
C/Z19,4636

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)3,10 %
Marża operacyjna (ttm)4,77 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)5,38 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)3,73 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)244,02 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1253
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)13,86 mln
EBIT11,65 mln
EBITDA14,01 mln
Zysk netto7,55 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)11,63 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)2,63
Zobowiązania finansowe (mrq)218,28 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)2,4186
Wartość księgowa (mrq)154,17 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)5,0443

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-21,81 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.4,5300 (2019-08-16)
Max.4,8600 (2019-08-16)
Zamkn.4,5300
Zmiana6,18 %

1 miesiąc

Min.4,5100 (2019-08-07)
Max.4,9900 (2019-07-29)
Zamkn.4,9200
Zmiana-2,24 %

3 miesiące

Min.4,5100 (2019-08-07)
Max.5,8800 (2019-06-06)
Zamkn.5,3800
Zmiana-10,59 %

5 miesięcy

Min.4,5100 (2019-08-07)
Max.6,0400 (2019-04-08)
Zamkn.5,7600
Zmiana-16,49 %

1 rok

Min.4,0500 (2018-12-28)
Max.7,0800 (2018-08-28)
Zamkn.6,8500
Zmiana-29,78 %

Średnia krocząca

50 dni5,0686
200 dni5,2623

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)11,82 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)15,22 tys.
Liczba akcji30,56 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie