Statystyki

Wycena

Kapitalizacja98,11 mln
C/WK0,633
C/S0,40
C/Z12,9892

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)3,10 %
Marża operacyjna (ttm)4,77 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)3,24 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)2,20 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)244,02 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1253
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)13,86 mln
EBIT11,65 mln
EBITDA14,01 mln
Zysk netto7,55 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)6,11 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)5,00
Zobowiązania finansowe (mrq)235,54 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)2,1307
Wartość księgowa (mrq)154,89 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)5,0679

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-21,81 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.2,9100 (2019-10-15)
Max.3,3400 (2019-10-15)
Zamkn.3,0800
Zmiana4,22 %

1 miesiąc

Min.2,9100 (2019-10-15)
Max.4,3300 (2019-09-23)
Zamkn.4,2500
Zmiana-24,47 %

3 miesiące

Min.2,9100 (2019-10-15)
Max.4,9900 (2019-07-29)
Zamkn.4,9000
Zmiana-34,49 %

5 miesięcy

Min.2,9100 (2019-10-15)
Max.5,8800 (2019-06-06)
Zamkn.5,5400
Zmiana-42,06 %

1 rok

Min.2,9100 (2019-10-15)
Max.6,5700 (2019-03-22)
Zamkn.5,3000
Zmiana-39,43 %

Średnia krocząca

50 dni4,1582
200 dni5,0932

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)125,35 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)31,94 tys.
Liczba akcji30,56 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie