Statystyki

Wycena

Kapitalizacja15,83 mld
C/WK1,569
C/S0,59
C/Z11,8638

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)4,99 %
Marża operacyjna (ttm)4,97 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)12,66 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)7,41 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)26,74 mld
Przychód na akcję (ttm)0,0069
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)1,42 mld
EBIT1,33 mld
EBITDA1,70 mld
Zysk netto1,33 mld

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)961,10 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,19
Zobowiązania finansowe (mrq)16,97 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,5772
Wartość księgowa (mrq)10,09 mld
Wartość księgowa na akcję (mrq)54,5601

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)987,50 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.85,7200 (2019-07-11)
Max.90,2000 (2019-07-15)
Zamkn.88,2600
Zmiana-3,01 %

1 miesiąc

Min.80,1600 (2019-06-26)
Max.91,3800 (2019-07-05)
Zamkn.86,4200
Zmiana-0,95 %

5 miesięcy

Min.71,0400 (2019-05-14)
Max.91,3800 (2019-07-05)
Zamkn.86,4400
Zmiana-0,97 %

1 rok

Min.58,2000 (2018-07-19)
Max.99,6000 (2019-02-27)
Zamkn.59,2800
Zmiana44,40 %

Średnia krocząca

50 dni83,0648
200 dni84,1932

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)213,94 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)312,91 tys.
Liczba akcji184,87 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie