Statystyki

Wycena

Kapitalizacja16,76 mld
C/WK1,650
C/S0,63
C/Z12,5624

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)4,99 %
Marża operacyjna (ttm)4,97 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)10,38 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)6,12 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)26,74 mld
Przychód na akcję (ttm)0,0069
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)1,42 mld
EBIT1,33 mld
EBITDA1,70 mld
Zysk netto1,33 mld

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)1,06 mld
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,17
Zobowiązania finansowe (mrq)17,01 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,5704
Wartość księgowa (mrq)10,15 mld
Wartość księgowa na akcję (mrq)54,9262

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)987,50 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.89,9200 (2019-10-17)
Max.92,9000 (2019-10-15)
Zamkn.92,2000
Zmiana-1,69 %

1 miesiąc

Min.84,8200 (2019-09-23)
Max.93,4000 (2019-10-08)
Zamkn.86,4600
Zmiana4,83 %

3 miesiące

Min.76,8400 (2019-08-19)
Max.93,4000 (2019-10-08)
Zamkn.86,5000
Zmiana4,79 %

5 miesięcy

Min.76,8400 (2019-08-19)
Max.93,4000 (2019-10-08)
Zamkn.86,7400
Zmiana4,50 %

1 rok

Min.66,7000 (2018-10-25)
Max.99,6000 (2019-02-27)
Zamkn.70,9600
Zmiana27,73 %

Średnia krocząca

50 dni85,8636
200 dni87,2607

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)176,89 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)246,68 tys.
Liczba akcji184,87 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie