Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży30 121 700,0024 185 600,0020 931 100,0022 709 442,00
Koszty sprzedaży-1 355 600,00-1 252 300,00-1 291 100,00-1 284 846,00
Koszty ogólnego zarządu-422 100,00-450 000,00-425 900,00-459 120,00
Koszt własny sprzedaży-25 592 700,00-20 194 100,00-17 215 700,00-20 249 028,00
Zysk/strata ze sprzedaży2 751 300,002 289 200,001 998 400,00716 448,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży2 751 300,002 289 200,001 998 400,00716 448,00
Pozostałe przychody operacyjne412 500,0060 300,00107 100,0048 291,00
Pozostałe koszty operacyjne-182 500,00-121 000,00-250 800,00-341 341,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej2 981 300,002 228 500,001 854 700,00423 398,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej2 981 300,002 228 500,001 854 700,00423 398,00
Przychody finansowe41 100,00450 000,0026 600,00100 637,00
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć3 300,003 200,002 900,00-31 066,00
Koszty finansowe-303 100,00-234 000,00-304 800,00-688 243,00
Zysk/strata brutto2 722 600,002 447 700,001 579 400,00-195 274,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto2 722 600,002 447 700,001 579 400,00-195 274,00
Podatek dochodowy-1 135 200,00-775 900,00-564 200,00-68 026,00
Zysk/strata netto1 587 400,001 671 800,001 015 200,00-263 300,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży30 121 700,0024 185 600,0020 931 100,0022 709 442,00
Zysk/strata ze sprzedaży2 751 300,002 289 200,001 998 400,00716 448,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej2 981 300,002 228 500,001 854 700,00423 398,00
EBITDA3 704 000,003 072 800,002 922 600,001 137 966,00
Zysk/strata brutto2 722 600,002 447 700,001 579 400,00-195 274,00
Zysk/strata netto1 587 400,001 671 800,001 015 200,00-263 300,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej1 587 400,001 671 800,001 015 200,00-263 263,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących----37,00
Zysk na akcję8,599,045,49-1,42
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie