Statystyki

Wycena

Kapitalizacja19,35 mld
C/WK0,995
C/S1,23
C/Z9,5546

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)12,85 %
Marża operacyjna (ttm)21,87 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)11,95 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)6,59 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)15,76 mld
Przychód na akcję (ttm)0,0127
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)2,30 mld
EBIT3,45 mld
EBITDA4,57 mld
Zysk netto2,03 mld

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)327,00 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,61
Zobowiązania finansowe (mrq)35,26 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,1199
Wartość księgowa (mrq)19,44 mld
Wartość księgowa na akcję (mrq)97,2150

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)2,82 mld

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.93,8000 (2019-07-17)
Max.96,9800 (2019-07-12)
Zamkn.94,7000
Zmiana2,15 %

1 miesiąc

Min.93,8000 (2019-07-17)
Max.106,7000 (2019-07-01)
Zamkn.104,4000
Zmiana-7,34 %

5 miesięcy

Min.91,5000 (2019-05-13)
Max.106,7000 (2019-07-01)
Zamkn.105,6500
Zmiana-8,43 %

1 rok

Min.81,1000 (2018-10-11)
Max.112,5000 (2019-04-09)
Zamkn.91,0000
Zmiana6,31 %

Średnia krocząca

50 dni97,2598
200 dni95,3800

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)595,27 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)496,33 tys.
Liczba akcji200,00 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie