Statystyki

Wycena

Kapitalizacja15,66 mld
C/WK0,782
C/S0,99
C/Z7,7314

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)12,85 %
Marża operacyjna (ttm)21,87 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)11,97 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)6,61 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)15,76 mld
Przychód na akcję (ttm)0,0127
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)2,30 mld
EBIT3,45 mld
EBITDA4,57 mld
Zysk netto2,03 mld

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)726,00 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,28
Zobowiązania finansowe (mrq)36,05 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,4761
Wartość księgowa (mrq)20,02 mld
Wartość księgowa na akcję (mrq)100,1100

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)2,82 mld

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.76,3600 (2019-10-17)
Max.80,6000 (2019-10-14)
Zamkn.78,5800
Zmiana-0,38 %

1 miesiąc

Min.73,5000 (2019-10-03)
Max.81,4800 (2019-09-23)
Zamkn.78,6400
Zmiana-0,46 %

3 miesiące

Min.72,4000 (2019-08-26)
Max.97,1800 (2019-07-29)
Zamkn.96,5800
Zmiana-18,95 %

5 miesięcy

Min.72,4000 (2019-08-26)
Max.106,7000 (2019-07-01)
Zamkn.96,1000
Zmiana-18,54 %

1 rok

Min.72,4000 (2019-08-26)
Max.112,5000 (2019-04-09)
Zamkn.85,7400
Zmiana-8,70 %

Średnia krocząca

50 dni78,1832
200 dni93,1433

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)447,82 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)629,43 tys.
Liczba akcji200,00 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie