Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży20 526 000,0020 358 000,0019 156 000,0020 008 000,00
Koszty sprzedaży-1 380 000,00-1 343 000,00-1 370 000,00-1 343 000,00
Koszt własny sprzedaży-16 555 000,00-15 204 000,00-15 242 000,00-18 159 000,00
Zysk/strata ze sprzedaży2 591 000,003 811 000,002 544 000,00506 000,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży2 591 000,003 811 000,002 544 000,00506 000,00
Pozostałe przychody operacyjne257 000,00319 000,00633 000,00466 000,00
Wynik na aktywach niefinansowych71 000,00-474 000,00-5 594 000,00-5 128 000,00
Pozostałe koszty operacyjne308 000,00-2 377 000,00-802 000,00-660 000,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej3 227 000,001 279 000,00-3 219 000,00-4 816 000,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej3 227 000,001 279 000,00-3 219 000,00-4 816 000,00
Przychody finansowe-761 000,001 020 000,00-582 000,00-306 000,00
Zysk/strata brutto2 466 000,002 299 000,00-3 801 000,00-5 122 000,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto2 466 000,002 299 000,00-3 801 000,00-5 122 000,00
Podatek dochodowy-808 000,00-774 000,00-648 000,00113 000,00
Zysk/strata netto1 658 000,001 525 000,00-4 449 000,00-5 009 000,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży20 526 000,0020 358 000,0019 156 000,0020 008 000,00
Zysk/strata ze sprzedaży2 591 000,003 811 000,002 544 000,00506 000,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej3 227 000,001 279 000,00-3 219 000,00-4 816 000,00
EBITDA5 023 000,002 888 000,00-1 521 000,00-2 873 000,00
Zysk/strata brutto2 466 000,002 299 000,00-3 801 000,00-5 122 000,00
Zysk/strata netto1 658 000,001 525 000,00-4 449 000,00-5 009 000,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej1 657 000,001 568 000,00-4 371 000,00-5 012 000,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1 000,00-43 000,00-78 000,003 000,00
Zysk na akcję8,297,84-21,85-25,06
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie