KGHM Polska Miedź SA - Notowania

KGH
80,9800
2,70 (3,4492%)
Ostatnia aktualizacja 2019-10-21 17:03:55
KGH
WIG20
WIG
WIG-GORNIC
WIG.MS-BAS
WIG30
1D
5D
1M
6M
YTD
1R
5L
MAX
%
log

Wiadomości i komunikaty

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: KGHM Polska Miedź SA Prezes: Chludziński Marcin Sektor: górnictwo PKD: górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.

Kody

NIP: 6920000013 KRS: 0000023302 PKD: 07.29 Ticker GPW: KGH ISIN: PLKGHM000017

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 Kod: 59-301 Miejscowość: Lubin Kraj: Polska Telefon: +48 76 7478200 Fax: +48 76 7478500 Internet: www.kghm.com Email: ir@kghm.com

Podobne spółki

Symbol
Kurs
Zmiana
1,7200
2,5641%
0,1060
30,8642%
4,6180
0,6539%
1,4500
-5,4759%
22,1400
16,3426%
0,0598
8,7273%

Spółka należy do indeksów

(pre)Historia KGHM

W roku 1951 rozpoczęto budowę Zakładów Metalurgicznych, by po dwóch latach rozpocząć ich eksploatacje. Na Dolnym Śląsku rozpoczęła się era hutnictwa. W roku 1954 wyprodukowano ponad 5 tysięcy ton miedzi.

W roku 1957 Jan Wyżykowski (inżynier górnik, geolog i docent w Instytucie Geologicznym; specjalista w zakresie geologii złóż rud miedzi) prowadził, na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego, wiercenia poszukiwawcze, których konsekwencją było odkrycie dolnośląskich pokładów rudy miedzi (Sieroszowice i okolice Lubina). Kontynuując te odkrycia, w 1959 udokumentował największe w Europie i jedno z największych w świecie złóż rud miedzi – Lubin-Sieroszowice.

Powstanie Kombinatu

Okres 1960-1970 obejmuje budowę szybów kopalń "Lubin" i "Polkowice". W maju 1961 roku powstaje w Lubinie, przekształcony z utworzonego niespełna dwa lata wcześniej Zakładów Górniczych "Lubin w budowie", Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi. Kombinat ma się zajmować budowaniem kopalń, zakładów wzbogacania rud, hut miedzi oraz oraz zakładów pomocniczych.

W marcu 1968 zostaje zainicjowana budowa, a w lipcu 1971 oddana do eksploatacji Huta Miedzi "Głogów I" o zdolności produkcyjnej 150 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie. Oparta na nowej technologii HM "Głogów II" (150 tys. t/rok) zostanie uruchomiona w roku 1978.

W roku 1969 ruszyła budowa Zakładów Górniczych "Rudna". W lipcu 1974 ZG Rudna uzyskały 25 proc. projektowych zdolności wydobywczych, co stanowiło podstawę do uruchomienia kopalni. Rudna to największa kopalnia rudy miedzi w Europie i jedna z największych głębinowych kopalni tej rudy na świecie. Zasoby przemysłowe kopalni Rudna wynoszą 432 miliony ton rudy miedzi, a średnia zdolność produkcyjna to ok. 12 mln ton rudy rocznie. Średnia zawartość miedzi wynosi 1,88%, zaś średnia zawartość srebra – 62,52 g/Mg (Megagram = tona).    

Era gospodarki rynkowej

12 września 1991 roku przedsiębiorstwo państwowe Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – KGHM Polska Miedź SA Powołano Zarząd i Radę Nadzorczą.

W styczniu 1996, w ramach trwającego nieustannie programu restrukturyzacyjnego doszło do połączenia kopalń "Polkowice" i "Sieroszowice". Ujednolicono standardy i wprowadzono nowe technologie (dziś zdolność produkcyjna ZG Polkowice-Sieroszowice wynosi ok. 12 mln ton rudy rocznie).

Lata 90' to również czas dużych inwestycji proekologicznych, które przyczyniły się do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku siarki (produkt uboczny spalania paliw kopalnych i główny czynnik powstawania smogu).

KGHM wchodzi na giełdę

10 lipca 1997 przeprowadzono ofertę publiczną akcji KGHM Polska Miedź SA. Skarb Państwa zbył 32,8% (65 732 200 sztuk) akcji Spółki; 30 mln akcji, tj. 15 proc. ogółu walorów, udostępniono nieodpłatnie pracownikom (z 2-letnim okresem blokady ich sprzedaży).

Cena nabycia akcji w ofercie pierwotnej dla inwestorów indywidualnych wynosiła 19 zł, co przy kursie na debiucie wynoszącym 23,5 zł, dało tym inwestorom zarobek w wysokości blisko 24%.

Kto nie wystraszył się dużego załamania kursu w roku 1998 (w październiku 1998 zostało ustanowione historyczne minimum – 9,75 zł za akcję), mógł cieszyć się "bogatymi" latami 1999-2000. Rekord notowań KGHM-u padł w kwietniu 2011, gdy cena za akcję przekroczyła 200 zł (!). Z całą pewnością dynamicznemu wzrostowi cen akcji Spółki pomogła surowcożerna gospodarka chińska.

KGHM dziś

Od roku 1997 (debiut giełdowy) kapitalizacja Spółki zwiększyła się kilkukrotnie. KGHM jest dzisiaj dumą WIG20, i jest najdłużej bez przerwy notowaną Spółką tego indeksu. Jest też jedną z pięciu generujących największe obroty na warszawskim parkiecie.

W grudniu 2011 KGHM Polska Miedź SA oraz Quadra FNX Mining Ltd. podpisały umowę w sprawie przejęcia 100% akcji kanadyjskiego przedsiębiorstwa przez KGHM. Wartość transakcji wyniosła 9,2 mld zł.

Jednym z kluczowych aktywów KGHM International Ltd. jest złoże Sierra Gorda (55% udziałów w kopalni).

Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli potwierdził to, co większość zainteresowana tematem wiedziała już od dawna: za kanadyjską spółkę znacznie przepłacono, a chilijska kopalnia (która nigdy nie osiągnęła planowanego dziennego poziomu przerobu rudy) przynosi, od chwili jej uruchomienia w czerwcu 2014 roku, stałe i wysokie straty. Straty spółki zarządzającej kopalnią w Chile NIK oszacowała na ok. 19,6 mld zł.

Prezes KGHM Marcin Chludziński wskazał, że kopalnia Sierra Gorda stanowi zaledwie nieco ponad 10 proc. portfela miedziowej giganta, a sama kopalnia (której nadano imię światowej sławy geologa i badacza Ameryki Południowej – w tym właśnie Chile – Ignacego Domeyki) systematycznie poprawia swoje wyniki finansowe i jest na dobrej drodze do wypracowania zysku netto.

Przyszłość Spółki

Założenia Strategii Spółki na lata 2019-2023 mówią o uzyskaniu w tym okresie, średniorocznej produkcji hutniczej na poziomie 540 tys. ton. Minimalny średnioroczny dzienny przerób rudy w Sierra Gordo od roku 2020 ma wynosić 130 tys. ton.

Zarząd chce aby w najbliższej przyszłości KGHM Polska Miedź podniósł do 50 proc. samowystarczalność w energię elektryczną. Planuje również zwiększenie - do poziomu 1 proc. od przychodów Spółki w roku 2023 – wydatków na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

W obszarze finansowym, Spółka chce większego oparcia Grupy Kapitałowej na instrumentach długoterminowych. Chce zwiększyć efektywność zarządzania ryzykiem rynkowym i kredytowym. Stawia na skrócenie cyklu konwersji gotówki (proces zamiany gotówki w materiały, z nich produkcja własna, dalej – uzyskanie i sprzedaż wyrobu gotowego, zainkasowanie środków z ich sprzedaży, i w końcu inwestycja tych środków w kolejne materiały produkcyjne).

Spółka stawia silny nacisk na wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa, oraz wzmocnienie wizerunku Grupy w odbiorze społecznym.

Struktura akcjonariatu

Największym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa; 31,8% udziału w kapitale zakładowym. Następnymi w kolejności są fundusze: Nationale-Nederlanden i Aviva; po 5%. Pozostali akcjonariusze są w posiadaniu 58,13% akcji (116 266 062 z 200 000 000 papierów).

Polityka dywidendowa

Od roku 2004 KGHM regularnie dzieli się swoimi zyskiem z akcjonariuszami. Polityka dywidendowa Spółki zakłada wypłatę w granicach jednej trzeciej jednostkowego zysku netto wypracowanego w poprzednim roku obrotowym. Zarząd zastrzega, że w swojej rekomendacji będzie brał pod uwagę przewidywane potrzeby kapitałowe Spółki na realizację programu rozwoju oraz bezpieczny poziom zadłużenia w Grupie Kapitałowej.

Po bogatych w dywidendy latach 2010-2014, KGHM SA znalazła się pod kreską; wypłata za rok 2015 wyniosła tylko 1,5 zł za akcję, a za rok 2016 zaledwie 1 zł. Rok 2018 był pierwszym, po trzynastu latach wypłat (2005-2017), rokiem bez dywidendy.

Na domiar złego, drastycznemu ograniczeniu dywidendy towarzyszy spadek wartości akcji Spółki.

Firmie bardzo by się przysłużyła decyzja polityczna o wycofaniu podatku od miedzi i srebra (szemrze się o tym w kuluarach). Zatwierdzony ustawą z marca 2012 stał się poważnym czynnikiem hamującym dla Kombinatu (i jednocześnie dużym zastrzykiem finansowym dla państwa).

Działalność społeczna i sponsoring

Powstała w 2003 roku Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera rozwój wielu inicjatyw w różnych obszarach życia społecznego, szczególnie kultury, sportu i nauki. Fundacja była wielokrotnie nagradzana za swoją działalność, a jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień jest przyznany w roku 2012 "Dyplom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla kultury, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego".

Konsorcjum zaznacza swoją obecność na licznych wydarzeniach sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wspiera zarówno sport profesjonalny jak i amatorski (przede wszystkim w obszarze Zagłębia Miedziowego i Dolnego Śląska).

Większość środków przeznaczonych na sport trafia do piłkarskiego klubu Zagłębie Lubin SA, ale wspiera także MKS Cuprum Lubin (piłka siatkowa), MKS Zagłębie Lubin (piłka ręczna), SPR Chrobry Głogów (piłka ręczna) czy MSPR Siódemka Legnica (piłka ręczna).

Słowniczek branżowy

  • Miedź (Cu) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych. Jego łacińska nazwa "cuprum" pochodzi od Cypru, gdzie w starożytności wydobywano ten metal. Miedź jest metalem barwy czerwonawej o temperaturze topnienia 1083°C. Metal ten jest obecnie szeroko stosowany w liniach elektroenergetycznych ponieważ jest doskonałym przewodnikiem ciepła i elektryczności.
  • Srebro (Ag) – jest szeroko wykorzystywane w technice (głównie w elektronice), jubilerstwie (ceniony metal szlachetny), medycynie (naturalny środek bakteriobójczy) i technice medycznej.

Srebro i miedź należą do tej samej grupy "metali przejściowych" i wykazują podobne właściwości fizyczne.

Cennymi własnościami oba metali są:

  • wysoka przewodność elektryczna,
  • wysoka przewodność cieplna,
  • odporność na korozję.

Oba metale są miękkie i kowalne, odznaczają się wysoką plastycznością.

Większość wydobywanego srebra występuje jako domieszka rud miedzi (również: złota, ołowiu i cynku).

Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie