Jastrzębska Spółka Węglowa SA - Notowania

JSW
13,6200
0,60 (4,5681%)
Ostatnia aktualizacja 2020-05-25 17:03:00
addDodaj do obserwowanych
JSW
WIG20
WIG
WIG-GORNIC
WIG.MS-BAS
WIG30
zoom_out_map
1D
5D
1M
6M
YTD
1R
5L
MAX
%
log

Wiadomości i komunikaty

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Jastrzębska Spółka Węglowa SA Prezes: Hereźniak Włodzimierz Sektor: górnictwo PKD: wydobywanie węgla kamiennego Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.

Kody

NIP: 6330005110 KRS: 0000072093 PKD: 05.10 Ticker GPW: JSW ISIN: PLJSW0000015

Dane teleadresowe

Ulica: Aleja Jana Pawła II 4 Kod: 44-330 Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój Kraj: Polska Telefon: +48 32 7564113 Fax: +48 32 4762671 Internet: www.jsw.pl Email: jsw@jsw.pl

Podobne spółki

Symbol
Kurs
Zmiana
0,0390
30,0000%
3,8450
2,3968%
4,0500
6,5789%
0,1060
30,8642%
1,9800
35,6164%
0,8280
-3,1579%

Spółka należy do indeksów

W przeddzień powstania JSW

W latach 80. kopalnie były nastawione nie na efektywność wydobycia, ale na spełnianie funkcji dodatkowych, takich jak zapewnienie miejsc pracy. Rujnowało to rachunek ekonomiczny i w połączeniu z nakazowym systemem zarządzania i dotacjami z budżetu państwa prowadziło do zapaści finansowej.

Nadmiar mocy wydobywczych (a więc i nadprodukcja) oraz spadek cen węgla na rynku międzynarodowym wymusiły potrzebę gwałtownych i głębokich zmian w polskim górnictwie. Transformacja rozpoczęła się w lutym 1990 roku, wraz z likwidacją Wspólnoty Węgla Kamiennego. Już w kwietniu 1990 roku kopalnie zostały przekształcone w samodzielne przedsiębiorstwa państwowe. Chciano w ten sposób na dobre odejść od systemu planowania centralnego, a same kopalnie przestawić na tory gospodarki rynkowej.

Narodziny JSW

W dalszej kolejności, nieliczne rentowne kopalnie powiązano w grupy z przedsiębiorstwami nierentownymi, czy wręcz przynoszącymi straty. Mocniejsi ratowali słabszych. Z 49 kopalń, w marcu 1993 roku utworzono sześć spółek węglowych, a trzy miesiące później utworzono kolejną, pod nazwą Katowicki Holding Węglowy SA (grupujący 11 kopalń).

Jastrzębska Spółka Węglowa była jedną z siedmiu powstałych w ten sposób spółek (kwiecień 1993). W jej skład weszło siedem samodzielnie funkcjonujących przedsiębiorstw górniczych. Do dziś, z "wielkiej siódemki" pozostały tylko JSW i Katowicki Holding Węglowy.

Problemem branży pozostawała ogromna nadprodukcja będąca efektem nadmiernego zatrudnienia w całym sektorze (blisko 400 tys. pracowników w roku 1990; dla porównania – grubo poniżej 100 tys. w roku 2019).

Kolejne działania rządów przynosiły niewielką lub żadną poprawę. Działo się tak aż do roku 1999 i głębokiej reformy górnictwa przeprowadzonej przez gabinet Jerzego Buzka. Program rządu uzyskał wsparcie Banku Światowego w postaci pożyczek w łącznej kwocie 400 mln USD.

Wynikiem przeprowadzonego planu była likwidacja ponad 20 kopalń, a w konsekwencji odejście z branży ponad 92 tys. górników. Mimo wysokich kosztów reform; wysokie odprawy dla odchodzących, oraz koszty ich szkoleń do wykonywania innych zawodów (ten program zakończył się tylko połowicznym sukcesem, gdyż znaczna część odchodzących powiększyła rzeszę długotrwale bezrobotnych), reformę z lat 1999-2001 uważa się za najbardziej udaną z dotychczasowych (z pewnością była największą).

W latach 1993-2006 JSW prowadziła ciągłą restrukturyzację, której głównym celem było wydzielanie majątku bezpośrednio niezwiązanego z działalnością podstawową Spółki i tworzenie na jego podstawie odrębnych podmiotów prawnych.

JSW wchodzi na giełdę

Przychodzą lata 2008-2011, czasy dobrej (i bardzo dobrej) koniunktury w górnictwie węglowym. Ceny węgla na rynkach światowych biją rekordy, a kopalnie i ich właściciele bogacą się.

W takiej atmosferze, w lipcu 2011 roku JSW wchodzi na warszawski parkiet. Wydarzenie to stało się największym wydarzeniem giełdowym roku. Obroty w dniu premiery, przekroczyły 1 mld zł.

Jednak zaraz po lekkich wzrostach (3,3 proc. w dniu debiutu) ceny na akcje Spółki spadły do poziomu ceny oferowanej – 136 zł (przez chwilę cena spadła nawet poniżej kursu odniesienia!). Dla emitenta i akcjonariuszy było to duże rozczarowanie; prognozy mówiły o 7 proc. wzroście w chwili debiutu (po cichu liczono nawet na 10 proc.). Uczestniczący w uroczystościach związanych z debiutem JSW, ministrowie skarbu i gospodarki robili dobre miny do nie najlepszej gry. Minister Grad nie zrezygnował z przygotowanej na tą okazję mowy o sile polskiej gospodarki i mocnej pozycji warszawskiej GPW, a prezes giełdy wyraził głęboką nadzieję na rychłe wejście Spółki do indeksu WIG20 (co miało miejsce we wrześniu 2011).

Nie bez znaczenia jest fakt, że w tle tych wydarzeń odbywały się obrady Parlamentu Europejskiego nad rezolucją mającą ograniczyć przez państwa unijne emisję CO2.

Nie najlepszy debiut Spółki nie przekreśla faktu, że wydarzenie to stało się giełdowym hitem roku, a sama Spółka reprezentuje tą gałąź przemysłu, której rozwój (czy choćby tylko silne trwanie) jest niezbędne dla gospodarki kraju (węgiel jest w Polsce surowcem strategicznym). Poza tym, dla chcących być częścią tej branży, wybór spółek (w tym czasie) zawężony był do JSW i lubelskiej "Bogdanki" (pierwszej kopalni węgla kamiennego na GPW; debiut w czerwcu 2009 roku).

Spółka dzisiaj

Prowadząca działalność na Górnym Śląsku Grupa Kapitałowa JSW jest jednym z dziesięciu największych pracodawców w Polsce (pierwsze miejsce od lat należy do Poczty Polskiej). Na koniec 2018 roku zatrudniała blisko 29 tys. pracowników.

W jej skład wchodzą obecnie cztery kopalnie węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek, oraz Zakład Wsparcia Produkcji (dostawy, usługi, roboty budowlane). Do ważniejszych spółek powiązanych kapitałowo z JSW SA należą: JSW KOKS SA, JSW Innowacje SA, Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., JSW IT SYSTEMS Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA.

W 2018 roku kopalnie wchodzące w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowały 15 mln ton węgla, z czego około połowa trafiła na eksport (Grupa JSW jest jednym z największych polskich eksporterów).

W swojej strategii na lata 2018-2030 Spółka przedstawiła, że wciąż chce umacniać pozycję lidera w produkcji węgla koksowego i dostawcy koksu na rynku europejskim. Strategia zakłada pozyskiwanie dostępu do nowych złóż węgla koksowego.

Działalność społeczna i sponsoring

We wrześniu 2017 roku Zarząd JSW SA przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW do roku 2020. Jej głównym punktem jest zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego oraz poszerzanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności.

JSW jest największym pracodawcą w regionie (oraz jednym z dziesięciu największych w kraju) i jako taki odgrywa rolę czynnika stabilizacji i bezpieczeństwa socjalnego dla dużej części lokalnego społeczeństwa. Wspiera liczne ośrodki ochrony zdrowia, szkoły i uczelnie wyższe, a także organizacje, jak Fundacja Rodzin Górniczych.

Głównym obszarem wsparcia pozostaje sport. Nie ujmując nic dobrym (prospołecznym) intencjom włodarzy Spółki; nic tak nie przynosi rozgłosu jak duże wydarzenia medialne, a jako że notowania JSW – jak każdej innej spółki giełdowej – stoją w dużej mierze sympatiami uczestników giełdy, to są to działania typu "win-win".

Wizerunek marki JSW budują przede wszystkim: Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel (męski klub siatkarski, który wywalczył łącznie 10 medali Mistrzostw Polski i 5 medali Pucharu Polski) oraz Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie (3 medale Mistrzostw Polski i 2 Puchary Polski).

Inwestowanie w JSW

JSW nie jest spółką, której akcje można by zakupić z przeznaczeniem na bezpieczną emeryturę. W czasie dobrej koniunktury ceny rosną szybko, by za niedługi czas gwałtownie opaść. Ci którzy kupili akcje JSW w dniu debiutu, w cenie emisyjnej 136 zł za walor i do dzisiaj ich nie sprzedali, stracili wiele (kurs odniesienia w marcu 2019 to 61 zł).

JSW jest spółką wysoce koniunkturalną, co w czasie nie najlepszym dla czarnego złota sprawia duży kłopot. Kolejnym problemem bywa akcjonariusz większościowy, czyli Skarb Państwa.

Jak każda spółka państwowa, tak i JSW zmuszana bywa do wątpliwych ekonomicznie posunięć; od ratowania innych skarbowych spółek, do kupowania za swoje tego, na co rząd nie ma chęci przeznaczać pieniędzy (ale chce mieć lub stan posiadania utrzymać). Pół biedy, jeżeli spółkę "zachęca się" do inwestycji w swoją branżę, ale bywa, że przedsiębiorstwo kierowane jest w stronę zupełnie niezwiązaną z jego działalnością (casus ratowania Polimexu).

Polityka dywidendowa Spółki

Po dłuższej, spowodowanej dekoniunkturą na rynku surowcowym, przerwie, Spółka wypłaci dywidendę.

"W średnim i długim terminie chcemy być spółką dywidendową, chcemy zadbać o akcjonariuszy." – ogłosił Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA rekomendując wypłatę dywidendy z zysku za rok 2018.

Ostatni raz JSW wypłaciła dywidendę w roku 2013 (z zysku za rok 2012), akcjonariusze otrzymali wtedy 2,52 zł na akcję. Z zapowiedzi prezesa może wynikać, że w tym roku będzie to imponujące: 5,9 zł.

Nadzieje inwestorów, co do długotrwałych planów dywidendowych Spółki, powinna jednak ostudzić nie najlepsza koniunktura na rynku stali (szczególnie w Azji). Część analityków formułuje pesymistyczne prognozy na najbliższe lata.

Słowniczek branżowy

Koks – paliwo uzyskiwane przemysłowo w koksowniach poprzez koksowanie (wygrzewanie przy ograniczonym dostępie tlenu) węgla kamiennego w temperaturze 600–1200 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu. Jest to paliwo o wyższej wartości opałowej (ilość energii wydzielanej w postaci ciepła przy spalaniu) od zwykłego węgla kopalnego.

Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75−92 proc. pierwiastka węgla, a jego odmiana – antracyt – do 97 proc. (antracyt jest jednocześnie ostatnim ogniwem w łańcuchu przemian: torf – węgiel brunatny – węgiel kamienny – antracyt).

Węgiel brunatny – jest skałą osadową pochodzenia organicznego. Zawiera od 58 do 78 proc. pierwiastka węgla i stanowi pośrednie ogniwo między torfem a węglem kamiennym. Ma barwę od brunatnej do czarnej (odznacza się wysoką zawartością siarki). Największe złoża węgla brunatnego znajdują się na obszarach Niemiec, Rosji i Czech.

Fedrować – wydobywać lub urabiać węgiel.

Metody wydobycia węgla:

  • Metoda odkrywkowa – jej zaletą jest bardzo niski koszt wydobycia, wadą: wielka degradacja środowiska, jak również i to, że kopalnie odkrywkowe mogą wydobywać węgiel zlokalizowany stosunkowo płytko.
  • Metoda głębinowa – można nią wydobywać surowiec nawet w silnie zurbanizowanych regionach. Nie potrzebują bowiem zbyt wiele miejsca na powierzchni. Zdarza się jednak, że wydobycie w rejonach miejskich powoduje problemy, w postaci tzw. szkód górniczych.

Największe złoża węgla kamiennego znajdują się na terytorium Chin, USA (z głównymi ośrodkami: Toledo, Chicago, Cleveland, Buffalo i Detroit), a także Indii, Australii i Ukrainy (Donieckie Zagłębie Węglowe).

Polskie zasoby węgla należą do jednych z największych w Europie. Większość z nich zlokalizowana jest w woj. lubelskim i na Górnym Śląsku.

Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie