Statystyki

Wycena

Kapitalizacja2,73 mld
C/WK1,815
C/S0,46
C/Z11,9602

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)3,81 %
Marża operacyjna (ttm)1,71 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)13,55 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)5,31 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)6,00 mld
Przychód na akcję (ttm)0,0024
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)235,79 mln
EBIT102,63 mln
EBITDA133,07 mln
Zysk netto228,63 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)30,77 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,46
Zobowiązania finansowe (mrq)3,74 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,7875
Wartość księgowa (mrq)1,51 mld
Wartość księgowa na akcję (mrq)106,3644

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-209,41 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.192,5000 (2019-10-15)
Max.199,0000 (2019-10-14)
Zamkn.194,5000
Zmiana-0,77 %

1 miesiąc

Min.192,0000 (2019-10-04)
Max.215,0000 (2019-09-30)
Zamkn.209,0000
Zmiana-7,66 %

3 miesiące

Min.190,0000 (2019-08-13)
Max.216,0000 (2019-09-12)
Zamkn.200,0000
Zmiana-3,50 %

5 miesięcy

Min.188,0000 (2019-06-13)
Max.216,0000 (2019-09-12)
Zamkn.200,0000
Zmiana-3,50 %

1 rok

Min.182,2000 (2018-11-21)
Max.266,0000 (2018-10-22)
Zamkn.259,5000
Zmiana-25,63 %

Średnia krocząca

50 dni201,9800
200 dni206,9675

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)657,71
Średni wolumen (3 miesiące)2,56 tys.
Liczba akcji14,17 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie