Statystyki

Wycena

Kapitalizacja2,72 mld
C/WK1,894
C/S0,45
C/Z11,8983

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)3,81 %
Marża operacyjna (ttm)1,71 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)14,65 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)5,68 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)6,00 mld
Przychód na akcję (ttm)0,0024
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)235,79 mln
EBIT102,63 mln
EBITDA133,07 mln
Zysk netto228,63 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)28,49 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,50
Zobowiązania finansowe (mrq)3,70 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,7382
Wartość księgowa (mrq)1,44 mld
Wartość księgowa na akcję (mrq)101,3962

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-209,41 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.191,0000 (2019-07-12)
Max.199,5000 (2019-07-12)
Zamkn.199,0000
Zmiana-3,52 %

1 miesiąc

Min.191,0000 (2019-07-12)
Max.206,0000 (2019-07-02)
Zamkn.201,0000
Zmiana-4,48 %

5 miesięcy

Min.185,0000 (2019-05-14)
Max.220,0000 (2019-04-25)
Zamkn.220,0000
Zmiana-12,73 %

1 rok

Min.182,2000 (2018-11-21)
Max.287,0000 (2018-08-31)
Zamkn.257,0000
Zmiana-25,29 %

Średnia krocząca

50 dni199,0000
200 dni217,7985

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)914,29
Średni wolumen (3 miesiące)2,71 tys.
Liczba akcji14,17 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie