Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży7 943 253,006 877 843,005 973 459,004 795 788,00
Koszty sprzedaży-1 992 147,00-1 714 836,00-1 493 852,00-1 232 032,00
Koszt własny sprzedaży-5 632 977,00-4 868 310,00-4 131 372,00-3 341 269,00
Zysk/strata ze sprzedaży318 129,00294 697,00348 235,00222 487,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży318 129,00294 697,00348 235,00222 487,00
Pozostałe przychody operacyjne47 290,0031 317,0014 899,0010 190,00
Pozostałe koszty operacyjne-52 037,00-31 550,00-47 466,00-33 920,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej313 382,00294 464,00315 668,00198 757,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej313 382,00294 464,00315 668,00198 757,00
Przychody finansowe2 385,002 382,003 738,003 063,00
Różnice kursowe-3 362,006 063,00-2 971,00-368,00
Wynik na inwestycjach64,0020,00113,00151,00
Koszty finansowe-43 685,00-40 473,00-31 768,00-25 478,00
Zysk/strata brutto268 784,00262 456,00284 780,00176 125,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto268 784,00262 456,00284 780,00176 125,00
Podatek dochodowy-45 699,00-46 028,00-54 716,00-25 099,00
Zysk/strata netto223 085,00216 428,00230 064,00151 026,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży7 943 253,006 877 843,005 973 459,004 795 788,00
Zysk/strata ze sprzedaży318 129,00294 697,00348 235,00222 487,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej313 382,00294 464,00315 668,00198 757,00
EBITDA390 145,00359 984,00369 846,00248 533,00
Zysk/strata brutto268 784,00262 456,00284 780,00176 125,00
Zysk/strata netto223 085,00216 428,00230 064,00151 026,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej223 085,00216 428,00230 064,00151 026,00
Zysk na akcję15,7515,2816,2410,66
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie