Statystyki

Wycena

Kapitalizacja1,65 mld
C/WK3,578
C/S8,62
C/Z10,8294

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)79,59 %
Marża operacyjna (ttm)39,32 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)25,37 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)14,67 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)190,88 mln
Przychód na akcję (ttm)0,2199
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)77,87 mln
EBIT75,06 mln
EBITDA95,32 mln
Zysk netto151,93 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)193,48 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,22
Zobowiązania finansowe (mrq)921,24 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)2,5903
Wartość księgowa (mrq)459,83 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)10,9556

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)62,74 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.39,2000 (2019-08-16)
Max.40,2500 (2019-08-19)
Zamkn.39,6500
Zmiana-1,13 %

1 miesiąc

Min.37,7000 (2019-07-29)
Max.40,4000 (2019-08-07)
Zamkn.38,1500
Zmiana2,75 %

3 miesiące

Min.37,7000 (2019-07-29)
Max.44,3500 (2019-07-15)
Zamkn.39,9500
Zmiana-1,88 %

5 miesięcy

Min.37,3500 (2019-05-15)
Max.44,3500 (2019-07-15)
Zamkn.41,5000
Zmiana-5,54 %

1 rok

Min.34,0500 (2018-11-20)
Max.44,5500 (2018-10-03)
Zamkn.41,1000
Zmiana-4,62 %

Średnia krocząca

50 dni41,0430
200 dni39,8123

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)50,97 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)49,95 tys.
Liczba akcji41,97 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie