Statystyki

Wycena

Kapitalizacja1,73 mld
C/WK3,647
C/S9,04
C/Z11,3543

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)79,59 %
Marża operacyjna (ttm)39,32 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)25,15 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)14,81 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)190,88 mln
Przychód na akcję (ttm)0,2199
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)77,87 mln
EBIT75,06 mln
EBITDA95,32 mln
Zysk netto151,93 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)37,68 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)1,11
Zobowiązania finansowe (mrq)785,23 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)9,8118
Wartość księgowa (mrq)473,03 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)11,2700

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)62,74 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.40,9000 (2020-01-16)
Max.42,0000 (2020-01-21)
Zamkn.41,5500
Zmiana-1,08 %

1 miesiąc

Min.39,0000 (2020-01-02)
Max.42,0000 (2020-01-21)
Zamkn.40,6000
Zmiana1,23 %

3 miesiące

Min.37,8000 (2019-11-13)
Max.42,5000 (2019-12-06)
Zamkn.38,6000
Zmiana6,48 %

5 miesięcy

Min.36,5500 (2019-10-10)
Max.42,5000 (2019-12-06)
Zamkn.40,1500
Zmiana2,37 %

1 rok

Min.36,5500 (2019-10-10)
Max.44,3500 (2019-07-15)
Zamkn.39,4000
Zmiana4,31 %

Średnia krocząca

50 dni40,0610
200 dni40,1095

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)30,72 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)37,20 tys.
Liczba akcji41,97 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie