Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży346 781,00351 956,00310 862,00327 890,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-173 812,00-165 763,00-150 155,00-174 391,00
Zysk/strata ze sprzedaży172 969,00186 193,00160 707,00153 499,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży172 969,00186 193,00160 707,00153 499,00
Pozostałe przychody operacyjne2 703,003 859,001 736,001 962,00
Wynik na aktywach niefinansowych-3 153,00-607,00--
Pozostałe koszty operacyjne-2 314,00-2 896,00-4 553,00-2 151,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej170 205,00186 549,00157 890,00153 310,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej170 205,00186 549,00157 890,00153 310,00
Przychody finansowe54 439,005 550,0012 950,009 941,00
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć10 553,0010 059,003 518,00-1 530,00
Koszty finansowe-9 162,00-11 147,00-12 079,00-12 117,00
Zysk/strata brutto226 035,00191 011,00162 279,00149 604,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto226 035,00191 011,00162 279,00149 604,00
Podatek dochodowy-42 334,00-32 274,00-31 145,00-28 062,00
Zysk/strata netto183 701,00158 737,00131 134,00121 542,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży346 781,00351 956,00310 862,00327 890,00
Zysk/strata ze sprzedaży172 969,00186 193,00160 707,00153 499,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej170 205,00186 549,00157 890,00153 310,00
EBITDA201 977,00214 874,00183 683,00180 147,00
Zysk/strata brutto226 035,00191 011,00162 279,00149 604,00
Zysk/strata netto183 701,00158 737,00131 134,00121 542,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej183 683,00158 654,00131 094,00121 475,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących18,0083,0040,0067,00
Zysk na akcję4,383,783,122,89
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie