Statystyki

Wycena

Kapitalizacja1,19 mln
C/WK7,701
C/S1,69 tys.
C/Z-19,9647

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2018-12-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)-8,48 tys.%

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-31,08 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-19,56 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)700,00
Przychód na akcję (ttm)42,3232 tys.
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)-59,36 tys.
EBIT-59,36 tys.
EBITDA-59,36 tys.
Zysk netto-59,36 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)2,71 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)10,95 tys.
Zobowiązania finansowe (mrq)287,78 tys.
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)2,0943
Wartość księgowa (mrq)153,88 tys.
Wartość księgowa na akcję (mrq)0,0052

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-25,35 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

5 miesięcy

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 rok

Min.0,0300 (2019-01-21)
Max.0,0500 (2019-03-01)
Zamkn.0,0300
Zmiana33,33 %

Średnia krocząca

50 dni-
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)-
Liczba akcji29,63 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie