Energa SA - Notowania

ENG
8,1300
-0,02 (-0,2454%)
Ostatnia aktualizacja 2020-07-03 17:02:29
addDodaj do obserwowanych
ENG
WIG20
MWIG40
WIG
WIG-ENERG
WIG.MS-BAS
WIG30
zoom_out_map
1D
5D
1M
6M
YTD
1R
5L
MAX
%
log

Wiadomości i komunikaty

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Energa SA Prezes: Goliński Jacek Sektor: energia PKD: działalność holdingów finansowych Audytor: KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Kody

NIP: 9570957722 KRS: 0000271591 PKD: 64.20 Ticker GPW: ENG ISIN: PLENERG00022

Dane teleadresowe

Ulica: al. Grunwaldzka 472 Kod: 80-309 Miejscowość: Gdańsk Kraj: Polska Telefon: +48 58 7788300 Fax: +48 58 7788399 Internet: www.grupaenerga.pl Email: energa.sa@energa.pl

Podobne spółki

Symbol
Kurs
Zmiana
0,0690
-37,2727%
2,4540
-2,2311%
1,1500
4,7359%
0,1060
30,8642%
0,2070
7,8125%
4,6900
-0,1703%

Spółka należy do indeksów

Powstanie Grupy Kapitałowej Energa

1 stycznia 2005 roku rozpoczął działalność Koncern Energetyczny Energa SA z siedzibą w Gdańsku (obecnie Energa Operator SA).

6 grudnia 2006 roku w wyniku konsolidacji Koncernu Energetycznego Energa SA i Zespołu Elektrowni Ostrołęka SA, została zawiązana spółka Energa SA.

Debiut giełdowy

11 grudnia 2013 roku akcje spółki Energa zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cena sprzedaży akcji Energi w ramach oferty publicznej została ustalona na 17 zł. Oferta obejmowała blisko 34,2 proc. kapitału Spółki.

Pierwsze notowanie akcji Energi odbyło się po kursie 16,95 zł, a więc poniżej ceny emisyjnej; inwestorzy mogli poczuć się rozczarowani (tym bardziej, że niespełna sześć tygodni wcześniej mocno dały zarobić akcje debiutującego PKP Cargo).

Debiut poprzedziła największa w ostatnich latach oferta publiczna sprzedaży akcji. Jej wartość wyniosła 2,4 mld zł. Z pewnością był to największy i najbardziej oczekiwany debiut tamtego roku; na akcje zapisało się 72 tys. inwestorów indywidualnych.

Energa była 448 spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych i 12 z większościowym udziałem Skarbu Państwowa.

Energa dziś

Grupa Energa zakończyła projekt Wdrożenia Optymalnej Struktury. W ciągu półtora roku liczba spółek wchodzących w skład grupy została zredukowana o połowę; z 44 do 22. Restrukturyzacja nie objęła redukcji personelu, co jest zgodne z zapowiedziami szefostwa grupy (pracownicy ze zlikwidowanych przedsiębiorstw dołączyli do tych wciąż działających).

Restrukturyzacja pozwoliła m.in. na skrócenie ścieżek decyzyjnych, płynniejsze zarządzanie budżetem inwestycyjnym, lepsze wykorzystanie kompetencji pracowników, a w dłuższej perspektywie: uzyskanie znacznych oszczędności – głosił komunikat Spółki.

W lipcu 2018 roku miało miejsce odwołanie ze stanowiska prezesa Arkadiusza Siwko; na czele Spółki stanęła (cyklicznie) pełniąca obowiązki prezesa – Alicja Barbara Klimiuk. Była to już siódma zmiana na tym stanowisku w ciągu zaledwie trzech lat.

Tak częste zmiany na stanowisku prezesa – tym bardziej, że podyktowane interesem politycznym – nie mogły podobać się inwestorom; Spółka w ciągu tych trzech lata straciła na giełdzie połowę swojej wartości (choć uczciwie trzeba przyznać, że czasy nie były łaskawe dla branży).

Energa jest dystrybutorem energii elektrycznej dla ponad 3 mln odbiorców. Eksploatuje 185 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć (sieć oplata czwartą część powierzchni Polski), którymi rocznie dostarcza około 21 TWh.

Struktura Grupy Energa

Kluczowe segmenty działalności Grupy Kapitałowej Energa to: 

 • wytwarzanie – Elektrownia Ostrołęka (elektrownia węglowa – wspólny projekt spółek: Energa i Enea), energia z wody, energia z wiatru
 • sprzedaż
 • dystrybucja – podstawa działania grupy (dostarcza 1/3 przychodów i 3/4 EBITDA); Energa jest monopolistą na terenie północnej i środkowej Polski

Liderami tych segmentów są:

 • Energa Wytwarzanie SA

Spółka wytwarza energię elektryczną i cieplną, a także przesyła ciepło do odbiorców. Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, i węgiel kamienny. Posiada 46 elektrowni wodnych, pięć farm wiatrowych, dwie farmy fotowoltaiczne, jedną elektrownię konwencjonalną (w Ostrołęce), cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie. Energa posiada największy wśród polskich grup energetycznych udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej.

 • Energa Obrót SA

Prowadzi handel na hurtowym rynku energii elektrycznej oraz sprzedaje energię elektryczną i gaz klientom indywidualnym, biznesowym i instytucjonalnym. Ma ponad 3 mln klientów, z czego ponad 2,6 mln stanowią gospodarstwa domowe. Z klientami kontaktuje się w internecie (eBOK, mBOK), przez telefon (tBOK), a także w sieci salonów sprzedaży i punktów partnerskich, których jest obecnie 71.

 • Energa Operator SA

Dostarcza energię elektryczną na obszarze 1/4 powierzchni Polski, w jej północnej i środkowej części. Jest dystrybutorem energii elektrycznej dla ponad 3 mln odbiorców. Eksploatuje 185 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi rocznie dostarcza około 21 TWh.

Energa Operator posiada swoje oddziały w: Gdańsku, Kaliszu, Koszalinie, Olsztynie, Płocku i Toruniu.

Otoczenie rynkowe

Obecny kształt otoczenia rynkowego w sektorze elektroenergetycznym to wynik zmian zapoczątkowanych w roku 1997 ustawą Prawo energetyczne określającą m.in. zasady dostarczania paliw i energii oraz polityki energetycznej państwa, przepisy o koncesjach i taryfach energetycznych, urządzeniach energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji.

Ustawa zastępowała nowymi przepisy będące reliktem czasów gospodarki nakazowo-rozdzielczej.

W wyniku konsolidacji (a późniejszej prywatyzacji spółek) utworzone zostały cztery duże grupy energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Tauron Polska Energia SA, Enea SA, oraz Energa SA. Przedsiębiorstwa te miały skutecznie konkurować z podmiotami europejskimi.

W 2017 r. elektrownie oparte o węgiel kamienny i brunatny pokryły 78 proc. krajowego zużycia energii (wskaźnik ten maleje). W ostatnich pięciu latach produkcja energii ze źródeł odnawialnych zwiększyła się o 10 TWh. Trend ten będzie kontynuowany. Zgodnie z Dyrektywą o odnawialnych źródłach energii Polska zobowiązana jest do osiągnięcia w 2020 r. 15 proc. udziału energii z OZE w zużyciu brutto. Unia Europejska deklaruje redukcję emisji CO2 o 40 proc. w perspektywie 2030 r.

Energa zamyka listę czterech gigantów polskiej energetyki. Między nią, a liderem branży – PGE, plasują się jeszcze Tauron i Enea. Energa wyprzedza jednak Eneę jeśli chodzi o sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucję.

Przyszłość Grupy Energa

Strategia Energi na najbliższe lata koncentruje się wokół dwóch obszarów – klienta i Infrastruktury. Planuje się rozbudowę inteligentnej i niezawodnej sieci dystrybucji energii, rozbudowę światłowodowej sieci dostępu do internetu, oraz dalsze inwestycje w energię z OZE w ramach: Energa Wytwarzanie SA.

Istotnym projektem inwestycyjnym Energi jest budowa bloku węglowego klasy 1000 MW w Ostrołęce. Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C (wspólne przedsięwzięcie Energi i Enei) może być, według zapowiedzi ministra energii, ostatnią tak dużą inwestycją w energię węglową w naszym kraju.

Nową elektrownię zaprojektowano pod kątem maksymalnej elastyczności pracy bloku, umożliwiającej współpracę z odnawialnymi źródłami energii, a wysoka sprawność elektrowni (znacznie powyżej średniej światowej) pozwoli na drastyczną redukcję emisji CO2.

W segmencie OZE kluczową inwestycją jest drugi stopień elektrowni wodnej na Wiśle. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje obiekty związane z budową stopnia wodnego, a także elektrownię wodną o mocy około 80 MW.

W roku 2019 ma zakończyć się etap pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych (najważniejsza z nich – pozytywna decyzja środowiskowa – została wydana pod koniec 2017 roku). Budowa ma ruszyć w roku 2020, a ukończenie projektu szacuje się na rok 2025.

Polityka dywidendowa Energi

Historia dywidend w Energa wygląda następująco (rok, dywidenda na akcję, stopa dywidendy):

 • 2017 –
 • 2016 0.19 zł (1.44%)
 • 2015 0.49 zł (5.16%)
 • 2014 1.44 zł (5.77%)
 • 2013 1.00 zł (5.30%)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, przeznaczając go w całości (106,6 mln zł) na kapitał zapasowy. Ruch ten tłumaczy się zwiększonymi bieżącymi potrzebami finansowymi grupy.

Władze Spółki podkreślają, że Energa jest spółką dywidendową i zapowiadają powrót do ich wypłacania.

Akcjonariat

51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym Energi posiada Skarb Państwa; pozostałe 48,48% znajduje się w rękach inwestorów instytucjonalnych i prywatnych.

Działalność społeczna i sponsoring

Swoją działalność pomocową (na polach: służby zdrowia, nauki, kultury, oświaty i życia religijnego) Spółka realizuje poprzez powstałą w 2009 roku Fundację Energa.

Energa jest sponsorem drużyn sportowych:

 • Energa AZS Koszalin – żeński zespół piłki ręcznej rozgrywający mecze w ramach PGNiG Superliga Kobiet, zdobywca Pucharu Polski
 • Energa Gedania Gdańsk – żeńska drużyna siatkarska
 • Energa Katarzynki Toruń – żeński zespół koszykarski, występujący w Basket Lidze Kobiet

Grupa Energa wspiera także (obecnie czworo) sportowców w ramach indywidualnych umów sponsorskich.

Stadion Energa Gdańsk

Oddany do użytku w roku 2001, stanowi własność miasta Gdańska, a jego głównym użytkownikiem jest klub piłkarski Lechia Gdańsk.

Energa jest sponsorem tytularnym obiektu od listopada 2015 (wcześniej: PGE Arena Gdańsk), mowę podpisano na 5 lat.

Stadion jest czwartym w Polsce pod względem wielkości; może pomieścić 41 620 widzów (dla porównania – Stadion Narodowy w Warszawie został zbudowany na 58 500 miejsc siedzących lub 72 900 koncertowych).

Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie