Statystyki

Wycena

Kapitalizacja1,46 mld
C/WK1,726
C/S1,52
C/Z22,2307

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)6,82 %
Marża operacyjna (ttm)11,05 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)10,29 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)6,49 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)965,70 mln
Przychód na akcję (ttm)0,0084
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)115,45 mln
EBIT106,68 mln
EBITDA150,11 mln
Zysk netto65,86 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)80,53 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,10
Zobowiązania finansowe (mrq)1,34 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,8979
Wartość księgowa (mrq)848,17 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)104,2831

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)83,11 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.164,0000 (2019-07-12)
Max.180,0000 (2019-07-17)
Zamkn.166,0000
Zmiana8,43 %

1 miesiąc

Min.164,0000 (2019-07-12)
Max.191,0000 (2019-07-01)
Zamkn.187,0000
Zmiana-3,74 %

5 miesięcy

Min.164,0000 (2019-07-12)
Max.199,0000 (2019-05-27)
Zamkn.187,0000
Zmiana-3,74 %

1 rok

Min.141,0000 (2019-02-22)
Max.199,0000 (2019-05-27)
Zamkn.158,0000
Zmiana13,92 %

Średnia krocząca

50 dni185,7700
200 dni171,3950

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)33,16 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)5,48 tys.
Liczba akcji8,13 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie