Statystyki

Wycena

Kapitalizacja1,39 mld
C/WK1,613
C/S1,44
C/Z21,1809

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)6,82 %
Marża operacyjna (ttm)11,05 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)12,08 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)7,64 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)965,70 mln
Przychód na akcję (ttm)0,0084
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)115,45 mln
EBIT106,68 mln
EBITDA150,11 mln
Zysk netto65,86 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)74,68 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,11
Zobowiązania finansowe (mrq)1,34 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,8895
Wartość księgowa (mrq)865,00 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)106,3527

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)83,11 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.170,0000 (2019-10-15)
Max.177,0000 (2019-10-16)
Zamkn.175,0000
Zmiana-2,00 %

1 miesiąc

Min.166,5000 (2019-09-27)
Max.183,0000 (2019-09-23)
Zamkn.179,5000
Zmiana-4,46 %

3 miesiące

Min.164,0000 (2019-08-12)
Max.190,0000 (2019-09-19)
Zamkn.179,0000
Zmiana-4,19 %

5 miesięcy

Min.164,0000 (2019-07-12)
Max.194,0000 (2019-06-03)
Zamkn.192,5000
Zmiana-10,91 %

1 rok

Min.141,0000 (2019-02-22)
Max.199,0000 (2019-05-27)
Zamkn.165,5000
Zmiana3,63 %

Średnia krocząca

50 dni176,6500
200 dni175,5225

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)807,25
Średni wolumen (3 miesiące)1,22 tys.
Liczba akcji8,13 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie