Statystyki

Wycena

Kapitalizacja126,47 mln
C/WK2,034
C/S0,61
C/Z11,8433

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)5,13 %
Marża operacyjna (ttm)3,89 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)21,29 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)7,77 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)208,24 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1745
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)8,09 mln
EBIT8,09 mln
EBITDA11,76 mln
Zysk netto10,68 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)10,20 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)3,56
Zobowiązania finansowe (mrq)174,08 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,1909
Wartość księgowa (mrq)62,19 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)1,7113

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-64,03 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.3,4200 (2019-07-16)
Max.3,8000 (2019-07-11)
Zamkn.3,7400
Zmiana-6,95 %

1 miesiąc

Min.3,4200 (2019-07-16)
Max.3,8600 (2019-06-28)
Zamkn.3,7400
Zmiana-6,95 %

5 miesięcy

Min.3,4200 (2019-07-16)
Max.3,9200 (2019-06-18)
Zamkn.3,9000
Zmiana-10,77 %

1 rok

Min.3,0000 (2018-09-27)
Max.4,6200 (2019-01-30)
Zamkn.3,8900
Zmiana-10,54 %

Średnia krocząca

50 dni3,7612
200 dni3,7524

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)15,67 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)17,25 tys.
Liczba akcji36,34 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie