Statystyki

Wycena

Kapitalizacja118,48 mln
C/WK1,993
C/S0,57
C/Z11,0946

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)5,13 %
Marża operacyjna (ttm)3,89 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)22,44 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)8,08 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)208,24 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1745
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)8,09 mln
EBIT8,09 mln
EBITDA11,76 mln
Zysk netto10,68 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)5,10 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)7,13
Zobowiązania finansowe (mrq)169,52 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,1160
Wartość księgowa (mrq)59,46 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)1,6361

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-64,03 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.3,1800 (2019-10-15)
Max.3,3200 (2019-10-14)
Zamkn.3,3200
Zmiana-1,81 %

1 miesiąc

Min.3,1800 (2019-10-15)
Max.3,4400 (2019-09-23)
Zamkn.3,4400
Zmiana-5,23 %

3 miesiące

Min.3,1800 (2019-10-15)
Max.3,7000 (2019-07-29)
Zamkn.3,6800
Zmiana-11,41 %

5 miesięcy

Min.3,1800 (2019-10-15)
Max.3,9200 (2019-06-18)
Zamkn.3,6400
Zmiana-10,44 %

1 rok

Min.3,1400 (2018-10-30)
Max.4,6200 (2019-01-30)
Zamkn.3,3600
Zmiana-2,98 %

Średnia krocząca

50 dni3,4592
200 dni3,7603

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)1,43 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)2,87 tys.
Liczba akcji36,34 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie