Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży275 606,00290 617,00211 101,00259 701,00
Koszty ogólnego zarządu-60 983,00-57 849,00-56 156,00-50 105,00
Koszt własny sprzedaży-197 987,00-211 424,00-141 742,00-197 190,00
Zysk/strata ze sprzedaży16 636,0021 344,0013 203,0012 406,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży16 636,0021 344,0013 203,0012 406,00
Pozostałe przychody operacyjne1 701,001 874,002 477,004 188,00
Pozostałe koszty operacyjne-2 063,00-3 481,00-1 094,00-2 968,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej16 274,0019 737,0014 586,0013 626,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej16 274,0019 737,0014 586,0013 626,00
Przychody finansowe1 456,00314,00657,00212,00
Koszty finansowe-2 591,00-2 408,00-2 037,00-1 608,00
Zysk/strata brutto15 139,0017 643,0013 206,0012 230,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto15 139,0017 643,0013 206,0012 230,00
Podatek dochodowy-3 204,00-3 482,00-3 055,00-2 764,00
Zysk/strata netto11 935,0014 161,0010 151,009 466,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży275 606,00290 617,00211 101,00259 701,00
Zysk/strata ze sprzedaży16 636,0021 344,0013 203,0012 406,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej16 274,0019 737,0014 586,0013 626,00
EBITDA24 298,0026 339,0021 134,0019 864,00
Zysk/strata brutto15 139,0017 643,0013 206,0012 230,00
Zysk/strata netto11 935,0014 161,0010 151,009 466,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej10 672,0012 733,0010 593,009 402,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1 263,001 428,00-442,0064,00
Zysk na akcję0,290,350,290,26
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie