Statystyki

Wycena

Kapitalizacja2,18 mln
C/WK12,115
C/S6,29
C/Z13,6352

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-12-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)46,13 %
Marża operacyjna (ttm)46,66 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)306,45 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)112,50 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)347,21 tys.
Przychód na akcję (ttm)44,9296
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)173,33 tys.
EBIT162,00 tys.
EBITDA162,38 tys.
Zysk netto160,17 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)112,02 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)139,26
Zobowiązania finansowe (mrq)231,62 tys.
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)4,5045
Wartość księgowa (mrq)180,27 tys.
Wartość księgowa na akcję (mrq)0,0116

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)93,72 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.0,0910 (2020-03-31)
Max.0,1260 (2020-04-02)
Zamkn.0,1000
Zmiana40,00 %

1 miesiąc

Min.0,0560 (2020-03-17)
Max.0,1260 (2020-04-02)
Zamkn.0,0875
Zmiana60,00 %

3 miesiące

Min.0,0560 (2020-03-17)
Max.0,1380 (2020-01-22)
Zamkn.0,1350
Zmiana3,70 %

5 miesięcy

Min.0,0560 (2020-03-17)
Max.0,2380 (2019-11-21)
Zamkn.0,2200
Zmiana-36,36 %

1 rok

Min.0,0320 (2019-07-17)
Max.0,3000 (2019-10-22)
Zamkn.0,0775
Zmiana80,65 %

Średnia krocząca

50 dni0,1100
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)42,64 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)43,53 tys.
Liczba akcji15,60 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie