ZWZ - lista akcjonariuszy

2019-12-30 20:12:36

1. RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2019

Data sporządzenia:

2019-12-30

Skrócona nazwa emitenta

ART NEW MEDIA S.A.

Temat

List of shareholders holding at least 5% of votes at the General Meeting.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Ark Royal SA provides a list of shareholders with at least 5% of votes at the General Meeting on December 30, 2019. 1. Mr. Ferenc Szabó Number of shares registered at the GM: 2,362,573 Number of votes: 2,362,573 Share of votes at the GM: 25.30%, Share in the total number of votes: 15.14% 2. Mr. Bálint Farkas Number of shares registered at the GM: 2,362,573 Number of votes: 2,362,573 Share of votes at the GM: 25.30% Share in the total number of votes: 15.14% 3. Ms. Katalin Vargáné Faragó Number of shares registered at the GM: 3.112.574 Number of votes: 3,112,574 Share of votes at the GM: 33.33% Share in the total number of votes: 19.95% 4. Dr. Gergely Bárdos Number of shares registered at the GM: 1,500,000 Number of votes: 1,500,000 Share of votes at the GM: 16.06% Share in the total number of votes: 9.62%

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2019-12-30

Wiktor Raszkowski

Proxy