Statystyki

Wycena

Kapitalizacja6,55 mln
C/WK1,822
C/S1,40
C/Z-85,5827

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)0,62 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-15,03 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-10,56 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)1,47 mln
Przychód na akcję (ttm)5,1668
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)15,56 tys.
EBIT9,07 tys.
EBITDA40,57 tys.
Zysk netto-23,89 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)-
Zobowiązania finansowe (mrq)5,02 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)3,9372
Wartość księgowa (mrq)3,60 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)0,1482

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)121,21 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.0,1920 (2020-01-22)
Max.0,3400 (2020-01-24)
Zamkn.0,2000
Zmiana35,00 %

1 miesiąc

Min.0,1920 (2020-01-22)
Max.0,3700 (2019-12-30)
Zamkn.0,3580
Zmiana-24,58 %

3 miesiące

Min.0,1920 (2020-01-22)
Max.0,6000 (2019-11-22)
Zamkn.0,2480
Zmiana8,87 %

5 miesięcy

Min.0,1920 (2020-01-22)
Max.0,6000 (2019-11-22)
Zamkn.0,2480
Zmiana8,87 %

1 rok

Min.0,1900 (2019-05-29)
Max.0,6000 (2019-11-22)
Zamkn.0,2600
Zmiana3,85 %

Średnia krocząca

50 dni0,3293
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)1,78 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)3,95 tys.
Liczba akcji24,26 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie