Statystyki

Wycena

Kapitalizacja56,12 mln
C/WK1,683
C/S2,91 tys.
C/Z-57,2133

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2020-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)-618,99 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-4,24 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-2,62 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)19,30 tys.
Przychód na akcję (ttm)2,0188 tys.
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)-120,25 tys.
EBIT-119,49 tys.
EBITDA-119,49 tys.
Zysk netto-980,85 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)519,78 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)74,97
Zobowiązania finansowe (mrq)44,91 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,1550
Wartość księgowa (mrq)33,34 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)0,8554

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)146,89 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.1,1700 (2020-07-31)
Max.1,5500 (2020-08-05)
Zamkn.1,4000
Zmiana2,86 %

1 miesiąc

Min.1,1700 (2020-07-31)
Max.1,7000 (2020-07-13)
Zamkn.1,5000
Zmiana-4,00 %

3 miesiące

Min.0,8800 (2020-05-19)
Max.1,7000 (2020-07-13)
Zamkn.1,0000
Zmiana44,00 %

5 miesięcy

Min.0,8800 (2020-05-19)
Max.1,7000 (2020-07-13)
Zamkn.1,2000
Zmiana20,00 %

1 rok

Min.0,6500 (2020-02-04)
Max.1,8200 (2020-02-24)
Zamkn.1,0000
Zmiana44,00 %

Średnia krocząca

50 dni1,1660
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)26,03 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)33,91 tys.
Liczba akcji38,97 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie