Statystyki

Wycena

Kapitalizacja17,13 mln
C/WK0,343
C/S0,15
C/Z10,0698

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)1,48 %
Marża operacyjna (ttm)3,04 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)3,84 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)1,89 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)114,71 mln
Przychód na akcję (ttm)0,0638
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)3,02 mln
EBIT3,48 mln
EBITDA5,34 mln
Zysk netto1,70 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)29,00 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)252,41
Zobowiązania finansowe (mrq)109,98 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,4606
Wartość księgowa (mrq)49,97 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)6,8261

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-700,00 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.2,2800 (2019-11-07)
Max.2,6000 (2019-11-04)
Zamkn.2,5400
Zmiana-7,87 %

1 miesiąc

Min.2,2800 (2019-11-07)
Max.2,8800 (2019-10-15)
Zamkn.2,6400
Zmiana-11,36 %

3 miesiące

Min.2,0000 (2019-08-19)
Max.3,5600 (2019-09-17)
Zamkn.2,1000
Zmiana11,43 %

5 miesięcy

Min.1,9600 (2019-08-06)
Max.3,5600 (2019-09-17)
Zamkn.2,1800
Zmiana7,34 %

1 rok

Min.1,0800 (2019-01-02)
Max.3,5600 (2019-09-17)
Zamkn.1,1600
Zmiana101,72 %

Średnia krocząca

50 dni2,6032
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)19,30 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)11,11 tys.
Liczba akcji7,32 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie