Statystyki

Wycena

Kapitalizacja8,78 mln
C/WK0,178
C/S0,08
C/Z5,1640

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)1,48 %
Marża operacyjna (ttm)3,04 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)2,20 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)1,03 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)114,71 mln
Przychód na akcję (ttm)0,0638
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)3,02 mln
EBIT3,48 mln
EBITDA5,34 mln
Zysk netto1,70 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)396,00 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)18,48
Zobowiązania finansowe (mrq)112,43 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,3804
Wartość księgowa (mrq)49,26 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)6,7299

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-700,00 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.0,9050 (2020-04-08)
Max.1,7000 (2020-03-11)
Zamkn.1,6600
Zmiana-27,71 %

5 miesięcy

Min.0,9050 (2020-04-08)
Max.2,4400 (2020-01-13)
Zamkn.2,2400
Zmiana-46,43 %

1 rok

Min.0,9050 (2020-04-08)
Max.3,5600 (2019-09-17)
Zamkn.2,2000
Zmiana-45,45 %

Średnia krocząca

50 dni1,6922
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)9,55 tys.
Liczba akcji7,32 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie