Statystyki

Wycena

Kapitalizacja462,07 mln
C/WK0,824
C/S18,97
C/Z7,5713

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2020-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)250,54 %
Marża operacyjna (ttm)25,14 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)10,98 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)6,42 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)24,36 mln
Przychód na akcję (ttm)1,0568
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)5,34 mln
EBIT6,13 mln
EBITDA7,85 mln
Zysk netto61,03 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)36,98 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,70
Zobowiązania finansowe (mrq)1,02 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,4930
Wartość księgowa (mrq)560,68 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)21,7806

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)4,06 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.11,7500 (2020-05-06)
Max.14,8000 (2020-05-12)
Zamkn.11,8500
Zmiana51,48 %

3 miesiące

Min.10,5000 (2020-03-16)
Max.16,5000 (2020-03-11)
Zamkn.15,6000
Zmiana15,06 %

5 miesięcy

Min.10,5000 (2020-03-16)
Max.19,6000 (2020-01-22)
Zamkn.18,0000
Zmiana-0,28 %

1 rok

Min.10,5000 (2020-03-16)
Max.19,6000 (2020-01-22)
Zamkn.15,1000
Zmiana18,87 %

Średnia krocząca

50 dni13,5610
200 dni15,1995

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)5,63 tys.
Liczba akcji25,74 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie