Statystyki

Wycena

Kapitalizacja465,94 mln
C/WK0,866
C/S23,84
C/Z24,4150

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)97,64 %
Marża operacyjna (ttm)17,98 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)7,91 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)4,81 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)19,55 mln
Przychód na akcję (ttm)1,3171
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)3,69 mln
EBIT3,52 mln
EBITDA4,87 mln
Zysk netto19,08 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)6,12 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)4,20
Zobowiązania finansowe (mrq)919,03 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)0,2830
Wartość księgowa (mrq)537,78 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)20,8909

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-24,00 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.17,9000 (2020-01-20)
Max.19,6000 (2020-01-22)
Zamkn.18,2500
Zmiana-0,82 %

1 miesiąc

Min.16,9000 (2019-12-30)
Max.19,6000 (2020-01-22)
Zamkn.17,1000
Zmiana5,85 %

3 miesiące

Min.14,6500 (2019-11-07)
Max.19,6000 (2020-01-22)
Zamkn.14,8000
Zmiana22,30 %

5 miesięcy

Min.12,9000 (2019-09-10)
Max.19,6000 (2020-01-22)
Zamkn.13,1000
Zmiana38,17 %

1 rok

Min.11,4000 (2019-01-28)
Max.19,6000 (2020-01-22)
Zamkn.12,0000
Zmiana50,83 %

Średnia krocząca

50 dni16,4790
200 dni14,7120

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)12,07 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)11,24 tys.
Liczba akcji25,74 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie