Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży484 474,00330 285,00282 267,00156 584,00
Koszty sprzedaży-12 547,00-11 357,00-8 667,00-4 929,00
Koszty ogólnego zarządu-33 334,00-27 435,00-17 816,00-14 643,00
Koszt własny sprzedaży-352 157,00-239 833,00-203 796,00-105 694,00
Zysk/strata ze sprzedaży86 436,0051 660,0051 988,0031 318,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży86 436,0051 660,0051 988,0031 318,00
Pozostałe przychody operacyjne24 951,0022 731,004 163,0017 356,00
Wynik na aktywach niefinansowych-3 943,00-2 079,00-809,00326,00
Pozostałe koszty operacyjne-23 655,00-6 632,00-10 614,00-5 912,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej83 789,0065 680,0044 728,0043 088,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej83 789,0065 680,0044 728,0043 088,00
Przychody finansowe2 392,005 938,001 210,007 229,00
Koszty finansowe-6 502,00-4 449,00-2 495,00-5 425,00
Zysk/strata brutto79 679,0067 169,0043 443,0044 892,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto79 679,0067 169,0043 443,0044 892,00
Podatek dochodowy-23 653,00-9 887,00-6 131,00-2 113,00
Zysk/strata netto56 026,0057 282,0037 312,0042 779,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży484 474,00330 285,00282 267,00156 584,00
Zysk/strata ze sprzedaży86 436,0051 660,0051 988,0031 318,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej83 789,0065 680,0044 728,0043 088,00
EBITDA85 680,0067 264,0045 700,0044 294,00
Zysk/strata brutto79 679,0067 169,0043 443,0044 892,00
Zysk/strata netto56 026,0057 282,0037 312,0042 779,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej53 002,0056 471,0037 318,0025 603,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących3 024,00811,00-6,0017 176,00
Zysk na akcję2,062,211,601,37
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie