Sprzedaż lokali w Grupie w 2019 roku

2020-01-08 12:49:11

1. RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2020

Data sporządzenia:

2020-01-08

Skrócona nazwa emitenta

ARCHICOM S.A.

Temat

Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ARCHICOM S.A. („Spółka”), po zebraniu danych od spółek zależnych realizujących inwestycje deweloperskie informuje, że sprzedaż Spółki w IV kwartale 2019 roku wyniosła 295 lokali w stosunku do 361 lokali sprzedanych w analogicznym kwartale 2018 roku. Łącznie w 2019 roku sprzedaż wyniosła 1.462 lokale w porównaniu do 1.370 lokali sprzedanych w 2018 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w IV kwartale 2019 roku zawarto 205 umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali, w porównaniu do 677 lokali wydanych w analogicznym okresie 2018 roku. W całym roku 2019 zawartych zostało 1.382 aktów notarialnych w porównaniu do 1.329 aktów zawartych w całym 2018 roku.

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCHICOM S.A.

Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-345

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Ksawerego Liskego

7

(ulica)

(numer)

+48 71 78 58 722

+48 71 78 58 801

(telefon)

(fax)

www.archicom.pl

(e-mail)

(www)

8982100870

020371028

(NIP)

(REGON)

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2020-01-08

Tomasz Ślęzak

Wiceprezes Zarządu

2020-01-08

Artur Więznowski

Członek Zarządu