Statystyki

Wycena

Kapitalizacja132,22 mln
C/WK0,819
C/S1,79
C/Z9,9386

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)18,01 %
Marża operacyjna (ttm)21,11 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)8,12 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)7,74 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)73,88 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1704
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)15,69 mln
EBIT15,60 mln
EBITDA22,05 mln
Zysk netto13,30 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)6,78 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)1,86
Zobowiązania finansowe (mrq)171,13 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)7,1990
Wartość księgowa (mrq)161,48 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)12,8233

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)21,31 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.10,0000 (2019-10-14)
Max.10,9000 (2019-10-14)
Zamkn.10,2000
Zmiana2,94 %

1 miesiąc

Min.10,0000 (2019-10-14)
Max.11,3000 (2019-09-24)
Zamkn.11,1000
Zmiana-5,41 %

3 miesiące

Min.9,6500 (2019-08-08)
Max.11,4000 (2019-09-17)
Zamkn.10,5000
Zmiana-

5 miesięcy

Min.9,6500 (2019-06-04)
Max.11,4000 (2019-09-17)
Zamkn.10,0000
Zmiana5,00 %

1 rok

Min.9,6000 (2019-05-31)
Max.11,5000 (2019-02-27)
Zamkn.10,4000
Zmiana0,96 %

Średnia krocząca

50 dni10,5230
200 dni10,4865

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)3,91 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)862,25
Liczba akcji12,59 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie