Statystyki

Wycena

Kapitalizacja129,70 mln
C/WK0,796
C/S1,65
C/Z9,9650

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2020-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)16,57 %
Marża operacyjna (ttm)18,73 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)7,85 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)7,55 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)78,53 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1604
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)15,08 mln
EBIT14,71 mln
EBITDA21,29 mln
Zysk netto13,02 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)11,46 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)1,10
Zobowiązania finansowe (mrq)168,80 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)12,3306
Wartość księgowa (mrq)162,88 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)12,9343

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)23,49 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.9,1500 (2020-04-16)
Max.11,8000 (2020-04-28)
Zamkn.9,2000
Zmiana11,96 %

5 miesięcy

Min.8,1500 (2020-03-13)
Max.11,8000 (2020-04-28)
Zamkn.10,7000
Zmiana-3,74 %

1 rok

Min.8,1500 (2020-03-13)
Max.11,8000 (2020-04-28)
Zamkn.10,3000
Zmiana-

Średnia krocząca

50 dni9,6210
200 dni10,2830

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)1,88 tys.
Liczba akcji12,59 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie