Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży105 713,0099 845,0096 679,0088 365,00
Koszty sprzedaży-2 794,00-2 299,00-2 147,00-2 117,00
Koszty ogólnego zarządu-16 752,00-15 278,00-13 922,00-13 157,00
Koszt własny sprzedaży-68 399,00-64 928,00-63 962,00-55 788,00
Zysk/strata ze sprzedaży17 768,0017 340,0016 648,0017 303,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży17 768,0017 340,0016 648,0017 303,00
Pozostałe przychody operacyjne675,00747,00824,00818,00
Pozostałe koszty operacyjne-1 032,00-1 002,00-1 529,00-1 132,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej17 411,0017 085,0015 943,0016 989,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej17 411,0017 085,0015 943,0016 989,00
Przychody finansowe497,00391,001 224,00215,00
Koszty finansowe-316,00-700,00-82,00-576,00
Zysk/strata brutto17 592,0016 776,0017 085,0016 628,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto17 592,0016 776,0017 085,0016 628,00
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku---16,00-
Podatek dochodowy-2 909,003 236,00-2 372,00-2 770,00
Zysk/strata netto14 683,0020 012,0014 697,0013 858,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży105 713,0099 845,0096 679,0088 365,00
Zysk/strata ze sprzedaży17 768,0017 340,0016 648,0017 303,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej17 411,0017 085,0015 943,0016 989,00
EBITDA24 536,0023 861,0022 173,0022 585,00
Zysk/strata brutto17 592,0016 776,0017 085,0016 628,00
Zysk/strata netto14 683,0020 012,0014 697,0013 858,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej14 327,0019 648,0014 235,0013 710,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących356,00364,00462,00148,00
Zysk na akcję1,141,501,081,04
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie