Statystyki

Wycena

Kapitalizacja701,87 mln
C/WK1,908
C/S2,64
C/Z10,4358

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)25,33 %
Marża operacyjna (ttm)9,44 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)18,72 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)13,84 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)265,53 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1247
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)30,34 mln
EBIT25,08 mln
EBITDA39,74 mln
Zysk netto67,26 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)3,11 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)10,64
Zobowiązania finansowe (mrq)489,97 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,0601
Wartość księgowa (mrq)367,93 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)11,1133

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)29,42 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.21,5000 (2019-10-18)
Max.23,0000 (2019-10-14)
Zamkn.22,7000
Zmiana-6,61 %

1 miesiąc

Min.21,5000 (2019-10-18)
Max.23,0000 (2019-09-23)
Zamkn.22,9000
Zmiana-7,42 %

3 miesiące

Min.21,5000 (2019-09-11)
Max.24,3000 (2019-07-29)
Zamkn.23,9000
Zmiana-11,30 %

5 miesięcy

Min.21,5000 (2019-09-11)
Max.26,0000 (2019-06-06)
Zamkn.25,2000
Zmiana-15,87 %

1 rok

Min.21,5000 (2019-09-11)
Max.27,4000 (2019-03-04)
Zamkn.24,8000
Zmiana-14,52 %

Średnia krocząca

50 dni22,7140
200 dni24,6095

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)5,04 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)5,62 tys.
Liczba akcji33,11 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie