Statystyki

Wycena

Kapitalizacja676,94 mln
C/WK1,865
C/S2,57
C/Z12,5191

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2020-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)20,56 %
Marża operacyjna (ttm)4,64 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)14,29 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)10,47 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)262,97 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1250
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)12,07 mln
EBIT12,21 mln
EBITDA27,98 mln
Zysk netto54,07 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)8,22 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)4,00
Zobowiązania finansowe (mrq)502,94 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)0,9048
Wartość księgowa (mrq)362,94 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)11,0447

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)38,21 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.16,1000 (2020-04-15)
Max.19,7000 (2020-04-20)
Zamkn.16,3500
Zmiana25,99 %

5 miesięcy

Min.13,9500 (2020-03-16)
Max.21,7000 (2020-02-19)
Zamkn.21,7000
Zmiana-5,07 %

1 rok

Min.13,9500 (2020-03-16)
Max.24,8000 (2019-07-10)
Zamkn.24,8000
Zmiana-16,94 %

Średnia krocząca

50 dni17,4840
200 dni20,8220

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)4,14 tys.
Liczba akcji32,86 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie