Statystyki

Wycena

Kapitalizacja8,57 mld
C/WK31,660
C/S654,23
C/Z2,0903 tys.

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)31,30 %
Marża operacyjna (ttm)56,49 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)2,73 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)1,26 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)13,10 mln
Przychód na akcję (ttm)16,1938
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)12,30 mln
EBIT7,40 mln
EBITDA7,40 mln
Zysk netto4,10 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)28,00 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)7,58
Zobowiązania finansowe (mrq)668,80 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)5,3239
Wartość księgowa (mrq)270,70 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)1,2761

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-2,00 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.38,1000 (2019-08-16)
Max.40,5000 (2019-08-20)
Zamkn.38,1000
Zmiana6,04 %

1 miesiąc

Min.38,1000 (2019-08-16)
Max.40,9000 (2019-07-26)
Zamkn.40,3500
Zmiana0,12 %

3 miesiące

Min.36,0500 (2019-06-28)
Max.40,9000 (2019-07-26)
Zamkn.38,3000
Zmiana5,48 %

5 miesięcy

Min.36,0500 (2019-06-28)
Max.42,9500 (2019-04-05)
Zamkn.42,5000
Zmiana-4,94 %

1 rok

Min.35,1500 (2018-11-30)
Max.472,0000 (2018-09-25)
Zamkn.434,0000
Zmiana-90,69 %

Średnia krocząca

50 dni38,6700
200 dni39,8725

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)20,68 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)44,09 tys.
Liczba akcji212,14 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie