Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży1 546 900,001 237 900,004 207 369,003 338 740,00
Koszty ogólnego zarządu-115 100,00-91 100,00-294 796,00-251 600,00
Koszt własny sprzedaży-1 362 200,00-1 084 200,00-3 650 416,00-2 900 735,00
Zysk/strata ze sprzedaży69 600,0062 600,00262 157,00186 405,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży69 600,0062 600,00262 157,00186 405,00
Pozostałe przychody operacyjne11 500,007 900,0022 346,0026 186,00
Pozostałe koszty operacyjne-9 500,00-7 800,00-16 329,00-16 848,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej71 600,0062 700,00268 174,00195 743,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej71 600,0062 700,00268 174,00195 743,00
Przychody finansowe2 700,00800,003 326,009 646,00
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć--59,00588,00
Koszty finansowe-16 800,00-14 000,00-48 089,00-43 694,00
Zysk/strata brutto57 500,0049 500,00223 470,00162 283,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto57 500,0049 500,00223 470,00162 283,00
Podatek dochodowy-16 200,00-6 800,00-32 726,00-4 944,00
Zysk/strata netto41 300,0042 700,00190 744,00157 339,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży1 546 900,001 237 900,004 207 369,003 338 740,00
Zysk/strata ze sprzedaży69 600,0062 600,00262 157,00186 405,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej71 600,0062 700,00268 174,00195 743,00
EBITDA163 700,00140 400,00539 247,00419 624,00
Zysk/strata brutto57 500,0049 500,00223 470,00162 283,00
Zysk/strata netto41 300,0042 700,00190 744,00157 339,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej43 000,0042 900,00190 564,00160 036,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-1 700,00-200,00180,00-2 697,00
Zysk na akcję0,2020,2289,8375,44
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie