Statystyki

Wycena

Kapitalizacja410,87 mln
C/WK1,743
C/S1,62
C/Z14,6263

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-06-30
Ostatni raport kwartalny2020-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)11,05 %
Marża operacyjna (ttm)9,43 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)6,58 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)5,37 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)254,29 mln
Przychód na akcję (ttm)0,0991
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)19,36 mln
EBIT23,99 mln
EBITDA32,88 mln
Zysk netto28,09 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)551,00 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)45,75
Zobowiązania finansowe (mrq)295,01 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,0507
Wartość księgowa (mrq)235,73 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)9,3521

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-28,28 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.15,3500 (2020-04-27)
Max.16,2000 (2020-05-08)
Zamkn.16,1000
Zmiana1,24 %

3 miesiące

Min.11,6000 (2020-03-16)
Max.18,6000 (2020-03-03)
Zamkn.16,4000
Zmiana-0,61 %

5 miesięcy

Min.11,6000 (2020-03-16)
Max.20,0000 (2020-02-07)
Zamkn.17,5000
Zmiana-6,86 %

1 rok

Min.11,6000 (2020-03-16)
Max.20,0000 (2020-02-07)
Zamkn.15,3000
Zmiana6,54 %

Średnia krocząca

50 dni15,4840
200 dni16,6340

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)11,98 tys.
Liczba akcji25,21 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie