Statystyki

Wycena

Kapitalizacja418,43 mln
C/WK1,745
C/S1,65
C/Z14,8955

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-06-30
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)11,05 %
Marża operacyjna (ttm)9,43 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)11,94 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)9,65 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)254,29 mln
Przychód na akcję (ttm)0,0991
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)19,36 mln
EBIT23,99 mln
EBITDA32,88 mln
Zysk netto28,09 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)6,92 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)3,64
Zobowiązania finansowe (mrq)283,58 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,1727
Wartość księgowa (mrq)239,83 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)9,5146

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-28,28 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.15,2000 (2019-07-01)
Max.17,3000 (2019-07-17)
Zamkn.15,2500
Zmiana8,85 %

5 miesięcy

Min.14,5500 (2019-05-13)
Max.17,3000 (2019-07-17)
Zamkn.15,9000
Zmiana4,40 %

1 rok

Min.10,3000 (2018-10-30)
Max.17,3000 (2019-07-17)
Zamkn.11,6000
Zmiana43,10 %

Średnia krocząca

50 dni15,9030
200 dni14,1625

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)8,33 tys.
Liczba akcji25,21 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie