Statystyki

Wycena

Kapitalizacja410,87 mln
C/WK1,713
C/S1,62
C/Z14,6263

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-06-30
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)11,05 %
Marża operacyjna (ttm)9,43 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)11,94 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)9,65 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)254,29 mln
Przychód na akcję (ttm)0,0991
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)19,36 mln
EBIT23,99 mln
EBITDA32,88 mln
Zysk netto28,09 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)6,92 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)3,64
Zobowiązania finansowe (mrq)283,58 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,1727
Wartość księgowa (mrq)239,83 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)9,5146

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-28,28 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.15,9500 (2019-11-04)
Max.16,3000 (2019-11-06)
Zamkn.16,1000
Zmiana1,24 %

1 miesiąc

Min.15,9500 (2019-10-29)
Max.17,1000 (2019-10-22)
Zamkn.16,4500
Zmiana-0,91 %

3 miesiące

Min.15,4000 (2019-10-07)
Max.17,7000 (2019-09-13)
Zamkn.16,1000
Zmiana1,24 %

5 miesięcy

Min.14,7000 (2019-06-28)
Max.17,7000 (2019-09-13)
Zamkn.15,4000
Zmiana5,84 %

1 rok

Min.10,5500 (2018-11-22)
Max.17,7000 (2019-09-13)
Zamkn.11,1000
Zmiana46,85 %

Średnia krocząca

50 dni16,6450
200 dni15,5315

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)5,02 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)5,95 tys.
Liczba akcji25,21 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie