Statystyki

Wycena

Kapitalizacja537,14 mln
C/WK2,078
C/S33,16
C/Z12,2309

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)271,09 %
Marża operacyjna (ttm)-6,30 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)24,56 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)20,88 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)16,20 mln
Przychód na akcję (ttm)0,9555
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)-1,03 mln
EBIT-1,02 mln
EBITDA-297,03 tys.
Zysk netto43,92 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)107,23 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)144,36
Zobowiązania finansowe (mrq)289,37 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,0532
Wartość księgowa (mrq)258,48 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)16,6983

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)45,84 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.34,5000 (2019-10-15)
Max.35,4000 (2019-10-17)
Zamkn.35,0000
Zmiana-0,86 %

1 miesiąc

Min.32,8000 (2019-10-02)
Max.35,4000 (2019-10-04)
Zamkn.34,6000
Zmiana0,29 %

3 miesiące

Min.32,8000 (2019-10-02)
Max.38,0000 (2019-07-29)
Zamkn.37,5000
Zmiana-7,47 %

5 miesięcy

Min.32,8000 (2019-10-02)
Max.41,9000 (2019-06-04)
Zamkn.41,3000
Zmiana-15,98 %

1 rok

Min.32,8000 (2019-10-02)
Max.48,3000 (2019-03-22)
Zamkn.44,1000
Zmiana-21,32 %

Średnia krocząca

50 dni35,0960
200 dni39,5265

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)2,31 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)2,90 tys.
Liczba akcji15,48 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie