Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży1 655 340,491 456 240,681 271 836,181 441 886,05
Koszty sprzedaży-31 830,63-25 708,31-23 023,42-21 394,51
Koszty ogólnego zarządu-27 838,14-24 270,98-24 986,87-21 923,35
Koszt własny sprzedaży-1 509 170,97-1 340 386,93-1 135 626,43-1 307 069,66
Zysk/strata ze sprzedaży86 500,7565 874,4688 199,4591 498,52
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży86 500,7565 874,4688 199,4591 498,52
Pozostałe przychody operacyjne4 750,775 076,234 923,233 829,47
Pozostałe koszty operacyjne-411,41-2 082,56-414,45-8 899,39
Zysk/strata z działalności operacyjnej90 840,1168 868,1392 708,2486 428,60
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej90 840,1168 868,1392 708,2486 428,60
Przychody finansowe804,6064,552 131,24102,82
Koszty finansowe-1 099,26-1 416,15-1 018,76-6 291,01
Zysk/strata brutto90 545,4567 516,5493 820,7180 240,41
Zysk netto
Zysk/strata brutto90 545,4567 516,5493 820,7180 240,41
Podatek dochodowy-16 199,883 168,55-3 876,40-5 507,20
Zysk/strata netto74 345,5870 685,0889 944,3274 733,21
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży1 655 340,491 456 240,681 271 836,181 441 886,05
Zysk/strata ze sprzedaży86 500,7565 874,4688 199,4591 498,52
Zysk/strata z działalności operacyjnej90 840,1168 868,1392 708,2486 428,60
EBITDA121 381,3996 972,65115 914,77106 608,92
Zysk/strata brutto90 545,4567 516,5493 820,7180 240,41
Zysk/strata netto74 345,5870 685,0889 944,3274 733,21
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej74 345,5870 685,0889 944,3274 733,21
Zysk na akcję4,804,575,854,91
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie