Statystyki

Wycena

Kapitalizacja95,43 mln
C/WK0,885
C/S0,41
C/Z2,3946

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)17,15 %
Marża operacyjna (ttm)21,14 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-9,16 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-8,28 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)232,40 mln
Przychód na akcję (ttm)0,2003
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)52,74 mln
EBIT49,12 mln
EBITDA49,27 mln
Zysk netto39,85 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)17,25 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)2,70
Zobowiązania finansowe (mrq)113,57 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)4,8764
Wartość księgowa (mrq)107,87 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)2,3172

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)40,56 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.2,1250 (2020-02-17)
Max.2,2200 (2020-02-17)
Zamkn.2,1900
Zmiana-6,39 %

1 miesiąc

Min.1,7300 (2020-02-05)
Max.2,3100 (2020-02-06)
Zamkn.2,1350
Zmiana-3,98 %

3 miesiące

Min.1,4120 (2020-01-10)
Max.2,3100 (2020-02-06)
Zamkn.1,4660
Zmiana39,84 %

5 miesięcy

Min.1,2900 (2019-10-24)
Max.2,3100 (2020-02-06)
Zamkn.1,7980
Zmiana14,02 %

1 rok

Min.1,2900 (2019-10-24)
Max.3,4900 (2019-02-25)
Zamkn.3,4200
Zmiana-40,06 %

Średnia krocząca

50 dni1,7569
200 dni1,9470

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)5,35 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)56,73 tys.
Liczba akcji46,55 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie