Statystyki

Wycena

Kapitalizacja2,15 mld
C/WK0,311
C/S0,41
C/Z7,4594

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2020-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)5,45 %
Marża operacyjna (ttm)14,48 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)3,55 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)0,32 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)5,30 mld
Przychód na akcję (ttm)0,0246
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)2,41 mld
EBIT767,15 mln
EBITDA-
Zysk netto288,61 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)-
Zobowiązania finansowe (mrq)76,12 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)-
Wartość księgowa (mrq)6,92 mld
Wartość księgowa na akcję (mrq)53,0281

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-293,32 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.13,2500 (2020-04-22)
Max.17,1650 (2020-04-15)
Zamkn.16,9200
Zmiana-2,54 %

5 miesięcy

Min.11,4000 (2020-04-03)
Max.28,0000 (2020-02-17)
Zamkn.27,6400
Zmiana-40,34 %

1 rok

Min.11,4000 (2020-04-03)
Max.53,7000 (2019-07-11)
Zamkn.52,7000
Zmiana-68,71 %

Średnia krocząca

50 dni15,2378
200 dni29,5402

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)1,07 mln
Liczba akcji130,55 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie