Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek3 956 372,003 601 131,002 643 881,002 399 220,00
Koszty z tytułu odsetek-871 848,00-744 990,00-697 832,00-898 207,00
Wynik z tytułu odsetek3 084 524,002 856 141,001 946 049,001 501 013,00
Wynik z tytułu prowizji
Przychody z tytułu opłat i prowizji825 562,00805 603,00590 701,00545 730,00
Koszty z tytułu opłat i prowizji-389 469,00-374 852,00-259 567,00-214 062,00
Wynik z tytułu opłat i prowizji436 093,00430 751,00331 134,00331 668,00
Wynik operacyjny
Wynik z tytułu odsetek3 084 524,002 856 141,001 946 049,001 501 013,00
Wynik z tytułu opłat i prowizji436 093,00430 751,00331 134,00331 668,00
Przychody z tytułu dywidend275,0031,0068,0074,00
Wynik na instrumentach finansowych77 829,006 908,0021 919,0012 923,00
Wynik z pozycji wymiany371 590,00337 833,00320 509,00268 679,00
Pozostałe przychody operacyjne127 045,00112 396,00113 084,0081 884,00
Koszty działania (instytucje finansowe)-1 705 003,00-1 853 577,00-1 566 560,00-1 107 892,00
Odpisy z tytułu utraty wartości-1 054 069,00-914 930,00-799 887,00-672 113,00
Wynik na aktywach niefinansowych--465 005,00-
Pozostałe koszty operacyjne-141 807,00-85 915,00-52 065,00-30 228,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 196 477,00889 638,00779 256,00386 008,00
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 196 477,00889 638,00779 256,00386 008,00
Zysk/strata brutto988 291,00689 121,00648 363,00386 008,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto988 291,00689 121,00648 363,00386 008,00
Podatek dochodowy-274 918,00-217 551,00-73 337,00-77 033,00
Zysk/strata netto713 373,00471 570,00575 026,00308 975,00
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej713 373,00471 194,00575 227,00309 648,00
Zysk netto właścicieli udziałów niekontrolujących
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-376,00-201,00-673,00
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie