Statystyki

Wycena

Kapitalizacja825,62 mln
C/WK1,514
C/S1,06
C/Z61,7460

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)1,72 %
Marża operacyjna (ttm)3,18 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)1,82 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)1,27 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)894,38 mln
Przychód na akcję (ttm)0,2236
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)37,18 mln
EBIT28,41 mln
EBITDA52,62 mln
Zysk netto15,42 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)22,69 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)7,65
Zobowiązania finansowe (mrq)792,23 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,6144
Wartość księgowa (mrq)545,33 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)3,1440

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)37,60 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

5 miesięcy

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 rok

Min.4,2000 (2018-11-20)
Max.5,0600 (2019-01-11)
Zamkn.4,5000
Zmiana5,78 %

Średnia krocząca

50 dni4,7508
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)-
Liczba akcji173,45 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie