Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży1 131 768,00957 594,00750 731,00841 918,00
Koszty sprzedaży-33 442,00-33 830,00-27 370,00-27 547,00
Koszty ogólnego zarządu-29 829,00-29 998,00-30 390,00-31 849,00
Koszt własny sprzedaży-995 328,00-881 707,00-697 535,00-812 232,00
Zysk/strata ze sprzedaży73 169,0012 059,00-4 564,00-29 710,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży73 169,0012 059,00-4 564,00-29 710,00
Pozostałe przychody operacyjne8 295,007 042,005 114,0013 100,00
Pozostałe koszty operacyjne-17 527,00-4 862,00-2 950,00-15 774,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej63 937,0014 239,00-2 400,00-32 384,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej63 937,0014 239,00-2 400,00-32 384,00
Przychody finansowe2 871,005 212,0011 336,004 231,00
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć115,00112,00-195,00-235,00
Koszty finansowe-20 280,00-9 833,00-3 902,00-7 090,00
Zysk/strata brutto46 643,009 730,004 839,00-35 478,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto46 643,009 730,004 839,00-35 478,00
Podatek dochodowy-6 503,00-2 315,00-5 059,002 536,00
Zysk/strata netto40 140,007 415,00-220,00-32 942,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży1 131 768,00957 594,00750 731,00841 918,00
Zysk/strata ze sprzedaży73 169,0012 059,00-4 564,00-29 710,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej63 937,0014 239,00-2 400,00-32 384,00
EBITDA98 768,0051 014,0037 138,008 223,00
Zysk/strata brutto46 643,009 730,004 839,00-35 478,00
Zysk/strata netto40 140,007 415,00-220,00-32 942,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej40 140,007 415,00-220,00-32 942,00
Zysk na akcję0,200,040,00-0,16
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie