Statystyki

Wycena

Kapitalizacja83,65 mln
C/WK0,961
C/S1,05
C/Z6,1878

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)17,02 %
Marża operacyjna (ttm)14,49 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)79,54 mln
Przychód na akcję (ttm)0,2724
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)13,89 mln
EBIT11,52 mln
EBITDA14,11 mln
Zysk netto13,53 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)8,22 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)2,64
Zobowiązania finansowe (mrq)110,95 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)7,1417
Wartość księgowa (mrq)87,08 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)4,0184

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)17,62 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.3,7600 (2020-02-17)
Max.3,9700 (2020-02-17)
Zamkn.3,9580
Zmiana-2,48 %

1 miesiąc

Min.3,6000 (2020-02-14)
Max.4,8400 (2020-01-27)
Zamkn.4,2990
Zmiana-10,21 %

3 miesiące

Min.3,2600 (2020-01-09)
Max.4,8400 (2020-01-27)
Zamkn.3,6950
Zmiana4,47 %

5 miesięcy

Min.2,1600 (2019-10-09)
Max.4,8400 (2020-01-27)
Zamkn.2,4100
Zmiana60,17 %

1 rok

Min.2,1600 (2019-10-09)
Max.4,8400 (2020-01-27)
Zamkn.3,3600
Zmiana14,88 %

Średnia krocząca

50 dni3,8230
200 dni3,4171

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)3,78 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)6,95 tys.
Liczba akcji21,67 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie