Statystyki

Wycena

Kapitalizacja26,73 mln
C/WK2,430
C/S0,94
C/Z90,1673

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-12-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)1,04 %
Marża operacyjna (ttm)2,62 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)2,76 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)1,51 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)28,48 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1145
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)446,56 tys.
EBIT745,51 tys.
EBITDA1,17 mln
Zysk netto296,47 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)193,54 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)16,84
Zobowiązania finansowe (mrq)20,04 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,8638
Wartość księgowa (mrq)11,00 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)3,3747

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)340,87 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.8,0000 (2020-03-16)
Max.8,7000 (2020-03-25)
Zamkn.8,0000
Zmiana2,50 %

3 miesiące

Min.4,8600 (2020-02-07)
Max.8,7000 (2020-03-25)
Zamkn.5,0500
Zmiana62,38 %

5 miesięcy

Min.4,5600 (2019-12-18)
Max.8,7000 (2020-03-25)
Zamkn.4,9000
Zmiana67,35 %

1 rok

Min.3,8600 (2019-05-23)
Max.8,7000 (2020-03-25)
Zamkn.3,9800
Zmiana106,03 %

Średnia krocząca

50 dni5,3898
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)24,00
Średni wolumen (3 miesiące)10,30 tys.
Liczba akcji3,26 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie