Statystyki

Wycena

Kapitalizacja27,68 mln
C/WK3,464
C/S4,07
C/Z15,9725

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2011-12-31
Ostatni raport kwartalny2011-12-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)25,47 %
Marża operacyjna (ttm)-

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)6,80 mln
Przychód na akcję (ttm)0,2260
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)2,14 mln
EBIT-
EBITDA-
Zysk netto1,73 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)-
Zobowiązania finansowe (mrq)10,58 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)2,9544
Wartość księgowa (mrq)7,99 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)5,1970

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.16,6000 (2020-05-04)
Max.20,2500 (2020-05-11)
Zamkn.17,3500
Zmiana3,75 %

5 miesięcy

Min.13,0020 (2020-03-12)
Max.20,2500 (2020-05-11)
Zamkn.19,3000
Zmiana-6,74 %

1 rok

Min.13,0020 (2020-03-12)
Max.22,4000 (2019-07-04)
Zamkn.21,4900
Zmiana-16,24 %

Średnia krocząca

50 dni17,1815
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)831,52
Liczba akcji1,54 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie