Statystyki

Wycena

Kapitalizacja27,30 mln
C/WK3,415
C/S4,01
C/Z15,7507

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2011-12-31
Ostatni raport kwartalny2011-12-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)25,47 %
Marża operacyjna (ttm)-

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)6,80 mln
Przychód na akcję (ttm)0,2260
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)2,14 mln
EBIT-
EBITDA-
Zysk netto1,73 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)-
Zobowiązania finansowe (mrq)10,58 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)2,9544
Wartość księgowa (mrq)7,99 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)5,1970

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.17,7500 (2019-12-05)
Max.18,7000 (2019-12-03)
Zamkn.18,5000
Zmiana-4,05 %

1 miesiąc

Min.16,4120 (2019-11-19)
Max.19,3700 (2019-11-14)
Zamkn.19,1260
Zmiana-7,19 %

3 miesiące

Min.16,4120 (2019-11-19)
Max.19,7000 (2019-10-02)
Zamkn.18,3400
Zmiana-3,22 %

5 miesięcy

Min.16,4120 (2019-11-19)
Max.20,8950 (2019-08-12)
Zamkn.20,8400
Zmiana-14,83 %

1 rok

Min.12,2000 (2019-01-30)
Max.22,4000 (2019-07-04)
Zamkn.13,3000
Zmiana33,46 %

Średnia krocząca

50 dni18,4366
200 dni17,8713

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)141,80
Średni wolumen (3 miesiące)345,13
Liczba akcji1,54 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie