Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży21 646,0021 691,0021 342,0020 631,00
Koszty sprzedaży-422,00-480,00-380,00-532,00
Koszty ogólnego zarządu-511,00-593,00-480,00-357,00
Koszt własny sprzedaży-16 772,00-17 060,00-17 011,00-17 447,00
Zysk/strata ze sprzedaży3 941,003 558,003 471,002 295,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży3 941,003 558,003 471,002 295,00
Pozostałe przychody operacyjne1 185,001 324,00410,001 297,00
Pozostałe koszty operacyjne1 159,00195,00--265,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej6 285,005 077,003 881,003 327,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej6 285,005 077,003 881,003 327,00
Różnice kursowe362,00-848,00-75,00221,00
Koszty finansowe-668,00-103,00-128,00-360,00
Zysk/strata brutto5 979,004 126,003 678,003 188,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto5 979,004 126,003 678,003 188,00
Podatek dochodowy-228,0035,00100,0094,00
Zysk/strata netto5 751,004 161,003 778,003 282,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży21 646,0021 691,0021 342,0020 631,00
Zysk/strata ze sprzedaży3 941,003 558,003 471,002 295,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej6 285,005 077,003 881,003 327,00
EBITDA6 647,005 358,004 069,003 490,00
Zysk/strata brutto5 979,004 126,003 678,003 188,00
Zysk/strata netto5 751,004 161,003 778,003 282,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej5 112,003 864,003 683,003 223,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących639,00297,0095,0059,00
Zysk na akcję3,322,512,392,10
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie