Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży1 141 158,001 165 479,001 198 432,001 189 340,00
Koszty sprzedaży-206 595,00-206 142,00-226 123,00-235 535,00
Koszty ogólnego zarządu-141 079,00-131 440,00-125 186,00-120 619,00
Koszt własny sprzedaży-777 437,00-814 665,00-849 236,00-820 144,00
Zysk/strata ze sprzedaży16 047,0013 232,00-2 113,0013 042,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży16 047,0013 232,00-2 113,0013 042,00
Pozostałe przychody operacyjne22 515,0011 989,0029 841,0019 917,00
Pozostałe koszty operacyjne-37 687,00-98 257,00-11 046,00-14 227,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej875,00-73 036,0016 682,0018 732,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej875,00-73 036,0016 682,0018 732,00
Przychody finansowe29 709,0013 386,003 653,004 109,00
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-772,00-4 727,00-1 469,00-872,00
Koszty finansowe-8 924,00-10 839,00-18 671,00-5 164,00
Zysk/strata brutto20 888,00-75 216,00195,0016 805,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto20 888,00-75 216,00195,0016 805,00
Podatek dochodowy-11 509,00-4 077,00-13 379,00-1 486,00
Zysk/strata netto9 379,00-79 293,00-13 184,0015 319,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży1 141 158,001 165 479,001 198 432,001 189 340,00
Zysk/strata ze sprzedaży16 047,0013 232,00-2 113,0013 042,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej875,00-73 036,0016 682,0018 732,00
EBITDA88 509,0029 971,00114 870,00120 720,00
Zysk/strata brutto20 888,00-75 216,00195,0016 805,00
Zysk/strata netto9 379,00-79 293,00-13 184,0015 319,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej5 088,00-83 541,00-16 637,0012 709,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących4 291,004 248,003 453,002 610,00
Zysk na akcję0,11-1,75-0,350,27
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie